Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Next)

P

:
P.II. B, kaloň stříbřitý Syns.: Pteropus hypomelanus mearnsi, Pteropus mearnsi.
Keyword(s):
:
P I.II. AB, kaloň
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň maskarénský
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň guamský
Keyword(s):
:
P.I. A, kaloň ostrovní
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň
Keyword(s):
:
P.I. A, kaloň
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň malajský, kaloň jedlý, upír jedlý
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň
Keyword(s):
:
P.II. A, kaloň pembský
Keyword(s):
:
P.II. B, kaloň
Keyword(s):
:
P.I. A, kaloň
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
D, holub Marcheův
Keyword(s):
:
P.II. B, tana péroocasá. Mon.t.
Keyword(s):
:
P.II. B, výreček bělolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Syn.: Otus leucotis. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, výreček. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka štítnatá
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka skvostná
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka Viktoriina, rajka queenslandská
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík. Mon.t. Pravděpodobně hybrid mezi Calliphlox alice x C. poortmani nebo C. amethystina x některé další druhy.
Keyword(s):
:
D §1, ptyas koros. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
Keyword(s):
:
P.II. B, ptyas velkooký. Syn.: Coluber mucosus.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, pudu severní
Keyword(s):
:
P.I. A, jelínek pudu, pudu jižní, pudu chilský
Keyword(s):
:
P.II. B, puštík bronzový. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, puštík načernalý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, sova brýlatá, puštík brýlatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, puštík. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, puma, puma americká, kuguár. Syn.: Felis concolor. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, puma, poddruh coryi, puma floridská. Syn.: Felis concolor coryi. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, puma, poddruh costaricensis, puma kostarická. Syn.: Felis concolor costaricensis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, puma, puma východní, poddruh couguar. Syn.: Felis concolor couguar. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, jaguarundi. Syns.: Felis yagouroundi, Herpailurus yaguarondi. Pouze populace ve Střední a Severní Americe, všechny ostatní jsou v příl. B. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek červenotemenný, papoušek červenočapkový. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
tuleň kaspický. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
tuleň kroužkovaný. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
tuleň bajkalský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.II. B, bulbul korunkatý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Malajsie.
Keyword(s):
:
P.I. A, langur duk. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, langur. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
D, hýl šedohlavý
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Next)