Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  18  (Next)

P

:
P.II. B, korál. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, krome ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.I. A, velevrub.
Keyword(s):
:
P.I. A, velevrub. Syn.: Quadrula striata.
Keyword(s):
:
P.II. B, velevrub kyjovitý.
Keyword(s):
:
P.I. A, velevrub.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „černé koráli“.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. A, ještěrka Lilfordova
Keyword(s):
:
ještěrka zední. Dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
Keyword(s):
:
P.II. A, ještěrka ibizská
Keyword(s):
:
P.I. A, potápka obrovská, potápka tlustozobá. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.III. Nepál, C, (#1), podokarpus (dřevina)
Keyword(s):
:
P.I. A, podokarpus, manio (dřevina)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka.
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka velká.
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech států světa.
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka hrbolatá.
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka jednovousá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Surinamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, tereka
Keyword(s):
:
P.II. B, (#2), noholist (dřevina). Syns.: Podophyllum emodi, Sinopodophyllum hexandrum.
Keyword(s):
:
pásovník krátkoocasý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, pásovník krátkoocasý poddruh cincta. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek niamský
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek černooký, papoušek hnědohlavý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek žlutočelý
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek konžský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kamerunu, Pobřeží slonoviny, Konga a Guiney. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek žlutotemenný, papoušek Meyerův. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek kapský, papoušek zelenobřichý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Demokratické republiky Konga, Pobřeží slonoviny, Guiney, Mali, Nigérie, Toga a Ugandy. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek hnědý, papoušek Rüppellův
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek červenobřichý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušek senegalský. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, orel bojovný. Mon.t. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kamerunu, Guiney a Toga. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, sokolík bělořitný. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  18  (Next)