Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  (Next)

O

:
P.II. B, (#4), Amesia spp.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkou P.I. A, (#4)
Keyword(s):
:
P.III. Čína, C, želva
Keyword(s):
:
P.III. Čína, C, želva
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.III. Kanada, B, mrož, mrož lední. Syn.: Rosmarus rosmarus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Grónska. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.III. Guatemala, C, jelenec viržinský, jelenec běloocasý (poddruh mayensis)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
A, křepel límcový. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, papoušek žlutouchý, arara žlutouchý. Mon.t. Syn.: Ognorhynchus icte. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
D, agama kočinčinská.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
tuleň Rossův. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), orchidej tanečnice.
Keyword(s):
:
ondatra. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Číny, Chorvatska, ČR, Maďarska, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Slovinska, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, klokan uzdičkový
Keyword(s):
:
P.I. A, klokan měsíčitopásý
Keyword(s):
:
P.II. B
Keyword(s):
:
P.II. B
Keyword(s):
:
P.II. B, kobra královská
Keyword(s):
:
P.II. A, tořič. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Lichtenštejnska a Norska.
Keyword(s):
:
P.II. A, tořič. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič žlutavý
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Alžírska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič zrcadlový
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody ze Švýcarska.
Keyword(s):
:
P.II. AB, tořič
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
A, křepelka himálajská. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), (kultivary) barevné mutanty bez chlorofylu roubované na tuto roubovací podnož, nepodléhají CITES
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, orcela tuponosá, delfín tuponosý
Keyword(s):
:
P.I. A, orcela
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkami P.I. A, (#4), zahrnuje čeledi Apostasiaceae, Cypripediaceae, vstavačovité. Uměle vypěstované hybridy rodů Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis a Vanda nepodléhají CITES pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci a a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridul; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravosti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření. Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES. Pro všechny druhy v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení pokud: 1. jsou získány in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, 2. splňují definici uměle vypěstovaného exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a 3. jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page:  1  2  3  4  (Next)