Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)

M

:
P.I. A, dril. Syn.: Papio leucophaeus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, mandril, m. rýholící, duran pestrolící. Syn.: Papio sphinx. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun tlustoocasý, luskoun indický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun filipínský. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely).
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun obrovský, luskoun velký. Syns.: Phataginus gigantea, Smutsia gigantea
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun ostrovní, luskoun zadoindický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun krátkoocasý, pangolin, luskoun ušatý. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun stepní, luskoun velkošupinatý. Syns.: Phataginus temminckii, Smutsia temminckii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Demokratické republiky Kongo.
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun dlouhoocasý. Syns.: Manis longicaudata, Phataginus tetradactyla, Uromanis tetradactyla
Keyword(s):
:
P.II. B, luskoun bělobřichý. Syn.: Phataginus tricuspis
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syns.: Geochelone emys, Manouria fusca, Teleopus luxatus, Testudo emydoides, Testudo emys, Testudo falconeri, Testudo nutapundi, Testudo phayrei. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syns.: Geochelone impressa, Geoemyda impressa, Geoemyda latinuchalis, Testudo impressa, Testudo pseudemys. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela zlatá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Syn.: Phrynomantis maculatus.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Syn.: Mantella madagascariensis haraldmeieri.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru. Syn.: Mantella aurantiaca milotympanum.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Syn.: Mantella cowani nigricans.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela.
Keyword(s):
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka černá, rajka lesklá
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka zelená, rajka plachá
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka hvízdavá, rajka kadeřavá
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka jobienská
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka trubač
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Syn: Loxanthocereus spp.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, svišť dlouhoocasý
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, svišť himalájský
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, palma (výskyt Madagaskar)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
sobol americký. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo o chovu.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, charza žlutohrdlá, kuna charsa
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, kuna skalní, poddruh intermedia
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)