Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)

M

:
P.II. B, makak medvědí. Syn.: Macaca speciosa. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indie, Malajsie a Thajska. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak asamský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Nepálu. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak formozský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak jávský, opice jávská. Syns.: Macaca cynomolgus, Macaca irus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Bangladéše a Indie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak červenolící. Syn.: Macaca speciosa. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak indočínský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Číny. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, paviánec tmavý. Syn.: Macaca maurus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak rhesus, rhesus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak vepří, opice vepří. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, paviánec chocholatý, makak chocholatý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak šedoramenný. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak jihomentawanský. Syn.: Macaca nemestrina pagensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak kápový. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, makak lví, makak vanderu, opice vousatá. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak bandar. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, makak. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, magot, makak magot. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Alžírska a Maroka. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak tibetský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, makak tonkinský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka brýlová, rajka žlutolaločnatá.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, netopýrář hnědý. Mon.t. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, tabon přilbový. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.III. USA, C, kajmanka supí. Syns.: Chelonura temminckii, Macroclemys temminckii.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, bandikut králíkovitý, vakojezevec ušatý, bandikut králičí, bilby, dalgyte
Keyword(s):
:
P.I. A, bandikut běloocasý
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), makrozamie, australské cykasy, cca. přes 40 druhů. U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
modrásek hořcový dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syns.: Glaucopsyche alcon, Papilio alcon, Papilio mamers, Phengaris alcon.
Keyword(s):
:
modrásek černoskvrný dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syns.: Glaucopsyche arion, Maculinea obscura, Lycaena arion, Papilio arion, Papilio telegone, Papilio varietas, Phengaris arion.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.III. Nepál, C, (#1), šácholan, magnólie. Syns.: Talauma hodgsoni, Magnolia hodgsonii, Magnolia candollii.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, Syn.: Wigginsia spp.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva.
Keyword(s):
:
P.II. A, želva zploštělá, želva. Syns.: Testudo loveridgii, Testudo procterae, Testudo tornieri. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syn.: Geoclemys macrocephala.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva šnekožravá. Syns.: Damonia crassiceps, Damonia subtrijuga, Emys nuchalis, Emys subtrijuga. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, . Syn.: Solisia pectinata.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkami P.I. A, (#4), mamilárie.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)