Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6

L

:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, rajka vraní
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
D, §3, plavuň vidlačka
Keyword(s):
:
P.II. B, rys kanadský. Syns.: Felis canadensis, Lynx lynx canadensis. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, rys ostrovid, rys obecný, Syn.: Felis lynx. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, rys pardálový. Syns.: Felis pardina, Felis lynx pardinus, Lynx lynx pardinus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, rys červený. Syns.: Felis rufa, Felis rufus. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika a USA. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6