Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)

L

:
D, bažant nidae (bažantovití) bažant prelát
Keyword(s):
:
P.I. A, bažant Edwardsův. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
B, bažant vietnamský
Keyword(s):
:
P.I. A, bažant císařský. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
D, bažant černý
Keyword(s):
:
C - III Pákistán, bažant kalij
Keyword(s):
:
P.I. A, bažant sedlatý, bažant Swinhoeův. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Syns.: Hierophasis swinhoii, Lophura swinhoei. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
okáč jílkový dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syns.: Lopinga deianira, Maniola achine, Papilio achine, Pararge achine.
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul ozdobný, papoušík netopýří ozdobný
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul žlutočelý, papoušík netopýří žlutočelý
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul cejlonský, papoušík netopýří cejlonský
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul sangiheský
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul červenoskvrný
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul rudohrdlý, papoušík netopýří rudohrdlý
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul korunkatý, papoušík netopýří modrohlavý, lorikul modrotemenný
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul filipínský, papoušík netopýří filipínský
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul žlutobradý, papoušík netopýří žlutobradý
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul, papoušík
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul červenohlavý, papoušík netopýří červenohlavý
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul, papoušík netopýří
Keyword(s):
:
P.II. B, lorikul modrobradý, papoušík netopýří modrobradý
Keyword(s):
:
P.II. B, lori. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, lori. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, outloňovití (REGISTRUJÍ SE). Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, lori bělokrký. Syn.: Lorius albidinuchus
Keyword(s):
:
P.II. B, lori novobritský
Keyword(s):
:
P.II. B, lori zelenoocasý
Keyword(s):
:
P.II. B, lori černohlavý, lori červenolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Syns.: Domicella domicella, Lorius domicellus, Lorius tibialis
Keyword(s):
:
P.II. B, lori žlutohřbetý, Syn.: Domicella garrula
Keyword(s):
:
P.II. B, lori bojovný, lori louisiadský, lori zelenokřídlý
Keyword(s):
:
P.II. B, lori tříbarvý. Syn.: Domicella lory
Keyword(s):
:
P.II. B, lori
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, krajtovkovití. Zahrnuje 1 rod: Loxocemus.
Keyword(s):
:
P.II. B, krajtovka. Mon.t.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, slon africký. Vyžaduje se písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe jsou za urč. podmínek v P.II. B (i k B a i k neživým ex. se vyžaduje písemný záznam o obchodu, příp. o chovu). REGISTRUJE SE. Botswana, Namibie, JAR a Zimbabwe výlučně pro umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely, 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranářské programy in situ, 3) obchodu s kůžemi, 4) obchodu se srstí (chlupy), 5) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely pro Zimbabwe pro komerční nebo nekomerční účely pro Namibii a Jihoafrickou republiku a Botswanu, 6) obchodu s jednotlivě označenými a potvrzenými ekipami [tradiční namibijské řezby ze slonoviny - poznámka MŽP] pro nekomerční účely pro Namibii a Zimbabwe, 7) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, JAR a Zimbabwe celé kly a kusy) za následujících podmínek: (i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu), (ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu, (iii) ne dříve než Sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby, (iv) může se obchodovat maximálně s 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie), a 30 000 kg (Jižní Afrika) slonoviny, odeslanými jako jediná zásilka pod přísným dozorem Sekretariátu, (v) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství, (vi) pouze poté, co Stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na základě návrhu Sekretariátu může Stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za A.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
slavík modráček (oba poddruhy) dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra říční, vydra evropská. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.I. A, lutra japonská
Keyword(s):
:
P.II. B, vydra chluponosá
Keyword(s):
:
P.II. s výjimkami P.I. A, vydry. Zahrnuje rody: Aonyx (2sp.), Enhydra (1sp.), Lontra (4sp. 3A+1B), Lutra (3sp. 2A+1B), Lutrogale (1sp. B) a Pteronura (1sp. A).
Keyword(s):
:
P.II. B, vydra hladkosrstá. Syn.: Lutra perspicillata.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes horský, liška patagonská. Syns.: Pseudalopex culpaeus, Dusicyon culpaeus.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes Darwinův. Syn.: Pseudalopex fulvipes.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes argentinský. Syns.: Pseudalopex griseus, Dusicyon griseus.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes pampový. Syns.: Pseudalopex gymnocercus, Dusicyon gymnocercus.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)