Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2

F

:
P.II. B, papoušíček brýlatý, papoušíček modrooký. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček modravý, papoušíček mexický. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček vrabčí, papoušíček zelenohřbetý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček modrokřídlý, papoušíček Sclaterův, papoušíček černozobý
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček žlutolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, papoušíček modrohřbetý, papoušíček modrokřídlý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, fanaloka. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, fregatka Andrewsova. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“, houbovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo angeli. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo antimena. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo balteatus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo belalandaensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo bifidus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon třípruhý. Syn.: Chamaeleo campani. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon moronský. Syn.: Chamaeleo cephalolepis.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon Labordův. Syn.: Chamaeleo labordi. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon kobercový. Syn.: Chamaeleo lateralis.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo minor. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo monoceras. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon obrovský. Syn.: Chamaeleo oustaleti.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon pardálí. Syn.: Chamaeleo pardalis. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon Petterův. Syn.: Chamaeleo petteri. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon Pollenův. Syn.: Chamaeleo polleni.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon, Syn.: Chamaeleo rhinoceratus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon (Dříve řazen jako podrod do rodu Chamaeleo)
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo tuzetae. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo verrucosus.
Keyword(s):
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo willsii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.I. A, velevrub.
Keyword(s):
:
P.I. A, velevrub.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2