Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5

E

:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. A
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. A
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.I. A, pryšec. Zahrnuje Euphorbia moratii var. antsingiensis, bemarahensis, multiflora.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.I. A, pryšec
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4) pryšec
Keyword(s):
:
P.I. A, pryšec
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, výjimka druhů uvedených v P.I. A, (#4), pryšec (pouze sukulentní druhy s výjimkou druhu Euphorbia misera a druhů zařazených v příloze A uměle vypěstované exempláře kultivarů Euphorbia trigona, uměle vypěstované exempláře kristátních, vějířovitých nebo barevných mutantů Euphorbia lactea, štěpované na uměle vypěstovaných podnožích Euphorbia neriifolia, a uměle vypěstované exempláře kultivarů Euphorbia ‚Milii‘ (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, ‚Kristova koruna‘),pokud se s nimi obchoduje v zásilkách o 100 a více rostlinách, které jsou snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované exempláře, nejsou předmětem tohoto nařízení).
Keyword(s):
:
P.II. A
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.I. A, pryšec. Syn.: Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
hnědásek osikový dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syns.: Hypodryas maturna, Melitaea maturna, Papilio maturna, Papilio agrotera.
Keyword(s):
:
P.II. B, turbinatka. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, turbinatka. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, turbinatka. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, puchol malý, falanuk malý, puchol velký, fanaluk velký. Syn.: Eupleres major. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
Keyword(s):
:
P.II. B, drop modravý
Keyword(s):
:
P.II. B, drop černokřídlý
Keyword(s):
:
P.II. B, drop Rüppellův
Keyword(s):
:
P.II. B, drop senegalský. Syn.: Neotis cafra
Keyword(s):
:
P.II. B, drop Vigorsův
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. A, orlík madagaskarský. Mon.t. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, pahroznýšek
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5