Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page:  1  2  3  4  5  (Next)

E

:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, . Syn.: Echinocereus lindsayi.
Keyword(s):
:
P.I. A, . Syns.: Cereus schmollii, Wilcoxia schmollii.
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkami P.I. A, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
D, trnočolek Andersonův
Keyword(s):
:
P.II. B, eklektus různobarvý, lori molucký. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Mon.t. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
A, volavka stříbřitá. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.III. Honduras, C, hyrare, eira, tayra, kuna brazilská
Keyword(s):
:
P.II. B, vejcožrout indický
Keyword(s):
:
P.II. B, luňákovec vlaštovčí. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, luněc australský. Syn.: Elanus notatus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, luněc šedý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, luňec americký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, luňec černoramenný. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
D §1, užovka tchajwanská. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných).
Keyword(s):
:
D §1, užovka paprsčitá. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných).
Keyword(s):
:
D §1, užovka tenkoocasá. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných).
Keyword(s):
:
P.II. B, „černé koráli“.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, slon indický. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
strnad zahradní dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.I. A, píchoš rod zahrnuje 65 spp. cykasů z Afriky. U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.I. A, píchoš (přežívá ve sklenících pouze několik samčích rostlin, neexistují semena!)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, vydra mořská, kalan
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra mořská, kalan poddruh nereis
Keyword(s):
:
D §1, vodnářka. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
Keyword(s):
:
P.II. B, kogna jižní, papoušek smaragdový
Keyword(s):
:
P.II. B, kogna dlouhozobý, papoušek dlouhozobý
Keyword(s):
:
P.II. B, kogna, papoušek
Keyword(s):
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík mečozobec. Mon.t.
Keyword(s):

Page:  1  2  3  4  5  (Next)