Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)

D

:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates hrbolkatý
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates venezuelský
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates drobný.
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates.
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates. Pozastavený dovoz z volné přírody pro všechny exempláře z Peru.
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates. Pozastavený dovoz z volné přírody pro všechny exempláře z Peru.
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
Keyword(s):
:
P.II. B, „černé koráli“.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.I. A. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Laosu.
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkou P.I. A, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, husička stromová, kachna stromová. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.III. Honduras, C, husička podzimní, kachna podzimní
Keyword(s):
:
P.III. Honduras, C, husička dvoubarvá. Syn.: Dendrocygna fulva
Keyword(s):
:
P.II. B, tana černoocasá, tana bornejská
Keyword(s):
:
P.II. B, tana tenkoocasá. Syn.: Hylogalea murina
Keyword(s):
:
P.II. B, tana
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
D, klokan Doriův
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)