Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Next)

C

:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, hroznýšek červený. Syns.: Charina brachyops, Charina plumbea, Pseudoeryx bottae, Tortrix bottae.
Keyword(s):
:
P.II. B, hroznýš.
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin rudokrký, lori rudokrký. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Fidži. Syns.: Charmosyna amabilis, Glossopsitta amabilis
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin modrotemenný, lori čelenkový. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech zemí.
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin horský, lori Josefínin
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin žlutoprsý, lori Markétin, lori žlutoprsý
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin zelený, lori Meekův
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin pruhovaný, lori mnohopáskový, lori pruhovaný
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin palmový, lori palmový
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin papuánský, lori papuánský
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin červenoboký, lori krásný
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin nádherný, lori nádherný
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin červenohrdlý, lori červenohrdlý
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin červenoskvrnný, lori pestrý, lori červenoskvrnný
Keyword(s):
:
P.II. B, Psittaciformes (papoušci), Loriidae (loriovití) charmozin, lori
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin modročelý, lori buruský, lori modročelý
Keyword(s):
:
P.II. B, charmozin červenohřbetý, lori Vilemínin, lori Wilhelminin
Keyword(s):
:
P.I. A, pakaprovec kuji
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
okáč skalní dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syns.: Hipparchia briseis, Papilio briseis, Papilio pirata, Pseudochazara briseis.
Keyword(s):
:
P.II. B, pyskoun obrovský. Pozastaven dovoz pro všechny exempláře z volné přírody z Indonésie .
Keyword(s):
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, makiovití. Zahrnuje tyto rody: Allocebus (1 sp.), Cheirogaleus (2 sp.), Microcebus (3 sp.) a Phaner (1 sp.). REGISTRUJE SE. Vyžaduje se i na neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, maki velký. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, maki tlustoocasý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, maki. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, luněc vidloocasý. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, dlouhokrčka rotiská
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, kareta obrovská REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.I. A, karetovití (6 známých druhů). Zahrnuje rody: Chelonia, Caretta, Eretmochelys, Lepidochelys, Natator.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syn.: Geochelone carbonaria.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syns.: Chelonoidis petersi, Geochelone chilensis, Geochelone donosobarrosi, Geochelone petersi, Testudo argentina, Testudo chilensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syn.: Geochelone denticulata. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Bolívie a Ekvádoru
Keyword(s):
:
P.I. A, želva sloní. Syns.: Geochelone elephantopus, Geochelone nigra, Geochelone nigrita, Testudo clivosa, Testudo elephantopus, Testudo macrophyes, Testudo microphyes, Testudo nigra, Testudo planiceps, Testudo typica, Testudo vandenburghi, Testudo vicina. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, želva všechny druhy tohoto rodu, resp. čeledi Testudinidae
Keyword(s):
:
P.II. B, želva. Syns.: Testudo angulata, Testudo bellii.
Keyword(s):
:
P.II. B, želva všechny druhy tohoto rodu, resp. čeledi Testudinidae
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, čigua. Pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.I. A, čigua. Pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.I. A, čigua jen 2 druhy žijící na SZ Kolumbie, byli popsány teprve v r. 1990. U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  (Next)