Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITESCurrently sorted By last update descending Sort chronologically: By last update change to ascending | By creation date

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  103  (Next)

:
P.II. B, chápan. Syn.: Lagothrix lagotricha lugens. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, chápan vlnatý, opice vlnatá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, chápan. Syn.: Lagothrix lagotricha cana. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, klokan kosmatý
Keyword(s):
:
P.I. A, klokan páskovaný, klokánek pruhovaný
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice plochočelá, delfín krátkohubý. Syn.: Sagmatias obliquidens
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice tmavá. Syn.: Lagenorhynchus superciliosus, Sagmatias obscurus
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice bělonosá, delfín bělonosý, delfín bělohubý
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice pestrá. Syn.: Sagmatias cruciger
Keyword(s):
:
P.II. B, mangabej pláštíkový, černý. Syn.: Cercocebus albigena. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Nigérie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, mangabej. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, paviánec kipunji. Syn.: Rungwecebus kipunji. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, mangabej černý. Syn.: Cercocebus aterrimus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, slon africký. Vyžaduje se písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe jsou za urč. podmínek v P.II. B (i k B a i k neživým ex. se vyžaduje písemný záznam o obchodu, příp. o chovu). REGISTRUJE SE. Botswana, Namibie, JAR a Zimbabwe výlučně pro umožnění: 1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely, 2) obchodu s živými zvířaty pro ochranářské programy in situ, 3) obchodu s kůžemi, 4) obchodu se srstí (chlupy), 5) obchodu s koženým zbožím pro nekomerční účely pro Zimbabwe pro komerční nebo nekomerční účely pro Namibii a Jihoafrickou republiku a Botswanu, 6) obchodu s jednotlivě označenými a potvrzenými ekipami [tradiční namibijské řezby ze slonoviny - poznámka MŽP] pro nekomerční účely pro Namibii a Zimbabwe, 7) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, JAR a Zimbabwe celé kly a kusy) za následujících podmínek: (i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu), (ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu, (iii) ne dříve než Sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby, (iv) může se obchodovat maximálně s 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie), a 30 000 kg (Jižní Afrika) slonoviny, odeslanými jako jediná zásilka pod přísným dozorem Sekretariátu, (v) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství, (vi) pouze poté, co Stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny. Na základě návrhu Sekretariátu může Stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření na částečné nebo úplné ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za A.
Keyword(s):
:
P.II. B, outloňovití (REGISTRUJÍ SE). Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, lori. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, lori. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra říční, vydra evropská. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, vydra chluponosá
Keyword(s):
:
P.I. A, lutra japonská
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra jižní. Syn.: Lutra provocax
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra pobřežní Syn.: Lutra felina
Keyword(s):
:
P.I. A, vydra širokočelá, vydra horská, vydra jihoamerická. Syns.: Lontra annectens, L. enudris, L. incarum, L. platensis, L. mesopetes, Lutra longicaudis, Lutra longicaudis longicaudis
Keyword(s):
:
P.II. B, vydra severoamerická. Syn.: Lutra canadensis. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice Peronova, delfínec Peronův, delfín Peronův
Keyword(s):
:
tuleň krabožravý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.II. A, plískavice černohřbetá, delfínec velrybovitý, delfín černohřbetý, delfín severní
Keyword(s):
:
P.I. A, delfínovec čínský, inie čínská. Lipotes mon.t.
Keyword(s):
:
P.I. A, krysa zajícová
Keyword(s):
:
P.II. B, serval. Syn.: Felis serval. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Alžírska. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
tuleň Weddellův. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. Syn.: Lepilemur mustelinus septentrionalis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemurovití noční. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. Syn.: Lepilemur mustelinus microdon. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur čilý, fitiliki. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur drobný, bohengé. Syn.: Lepilemur mustelinus ruficaudatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. Syn.: Lepilemur mustelinus leucopus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. Syns.: Lepilemur mustelinus Edwardi, Lepilemur rufescens. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, ocelot stromový, oncilla, kočka jaguáří, kočka tygří, ocelot oncila. Syn.: Felis tigrina. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, margay, kočka dlouhoocasá, ocelot dlouhoocasý. Syn.: Felis wiedii. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur. Syn.: Lepilemur mustelinus dorsalis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. s výjimkami P.I. A, vydry. Zahrnuje rody: Aonyx (2sp.), Enhydra (1sp.), Lontra (4sp. 3A+1B), Lutra (3sp. 2A+1B), Lutrogale (1sp. B) a Pteronura (1sp. A).
Keyword(s):
:
P.II. B, vydra hladkosrstá. Syn.: Lutra perspicillata.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes horský, liška patagonská. Syns.: Pseudalopex culpaeus, Dusicyon culpaeus.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes argentinský. Syns.: Pseudalopex griseus, Dusicyon griseus.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes Darwinův. Syn.: Pseudalopex fulvipes.
Keyword(s):
:
P.II. A, rys ostrovid, rys obecný, Syn.: Felis lynx. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, rys kanadský. Syns.: Felis canadensis, Lynx lynx canadensis. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, pes pampový. Syns.: Pseudalopex gymnocercus, Dusicyon gymnocercus.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  103  (Next)