Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITESCurrently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  103  (Next)

:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B
Keyword(s):
:
P.II. A, tořič. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), orchidej tanečnice.
Keyword(s):
:
P.II. B
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Lichtenštejnska a Norska.
Keyword(s):
:
P.II. A, tořič. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič zrcadlový
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tořič žlutavý
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody ze Švýcarska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Alžírska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. AB, tořič
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), (dřevina). Syn.: Engelhardia pterocarpa.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), (kultivary) barevné mutanty bez chlorofylu roubované na tuto roubovací podnož, nepodléhají CITES
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Ruska a Švýcarska.
Keyword(s):
:
P.II. B, s výjimkami P.I. A, (#4), zahrnuje čeledi Apostasiaceae, Cypripediaceae, vstavačovité. Uměle vypěstované hybridy rodů Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis a Vanda nepodléhají CITES pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci a a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridul; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravosti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření. Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES. Pro všechny druhy v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení pokud: 1. jsou získány in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, 2. splňují definici uměle vypěstovaného exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a 3. jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Švýcarska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody a z farem (ranching) z Albánie.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Ruska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Švýcarska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Švýcarska a Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. A, orchidea. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Švýcarska a Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Ruska.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  103  (Next)