Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


All Categories

Page: (Previous)   1  ...  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417

SAVCI

:
P.II. B, tana bornejská
Keyword(s):
:
P.II. B, tana nikobarská
Keyword(s):
:
P.II. B, tana palawanská. Syn.: Tupaia glis palawanensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, tana
Keyword(s):
:
P.II. B, tana
Keyword(s):
:
P.II. B, tana
Keyword(s):
:
P.II. B, tana velká
Keyword(s):
:
P.II. B, tanovití. Zahrnuje rody: Anathana, Dendrogale, Tupaia, Urogale.
Keyword(s):
:
P.II. A, delfín Ehrenbergův. Syn.: Tursiops truncatus aduncus.
Keyword(s):
:
P.II. A, delfín skákavý. Syn.: Tursiops gillii, T. nesarnack, T. bujanu. Jsou stanoveny nulové vývozní roční kvóty pro živé exempláře černomořské populace odebrané z přírody a obchodované přednostně ke komerčním účelům.
Keyword(s):
:
P.I. A, irbis, levhart sněžný. Syn.: Panthera uncia. (REGISTRUJÍ SE). Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, tana filipínská. Syn.: Urogale cylindrura, Tupaia everetti. Mon.t.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, medvědovití. Zahrnuje rody: Ailuropoda (1sp. A), Helarctos (1sp. A), Melursus (1sp. A), Tremarctos (1sp. A) a Ursus (4 sp. 2A+2B). Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, medvěd baribal. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, medvěd hnědý, medvěd brtník. P.I. pouze populace z Bhútánu, Číny, Mexika a Mongolska a subsp. isabellinus (medvěd plavý), ostatní populace patří do P.II. (Ale pozor! Všechny populace z celého světa tohoto druhu jsou v příloze A!). Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z kanadské provincie Britská Kolumbie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.I. A, poddruh medvěda hnědého, medvěd plavý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, medvěd lední. Syn.: Thalarctos maritimus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, medvěd ušatý, m. himalájský. Syn.: Selenarctos thibetanus. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Ruska. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur vari, vari červený. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, lemur vari, lemur černobílý. Syn.: Lemur variegatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, vikuňa. Syn.: Lama vicugna. Všechny exempláře kromě populací na určitých územích a za určitých podmínek jsou řazeny do P.I. A. Do P.II. B jsou řazeny populace v: Bolívii (celá populace produkty z vlny živých vikuní s visačkou VIKUŇA BOLIVIA” nebo VIKUŇA BOLIVIA ARTESANIA), Argentině (provincie Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan vlna z živých vikuní, produkty s visačkou s logem ”VIKUŇA ARGENTINA nebo VIKUŇA ARGENTINA ARTESANIA), Chile (populace v oblasti Primera región vlna z živých vikuní, produkty na rubu textilie musí být značka schválená státem, na jehož území se vikuňa vyskytuje a který je signatářem ”Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vikuňa”, na tkané obrubě musí být nápis ”VIKUŇA CHILE”, ostatní výrobky VIKUŇA CHILE ARTESANIA), Peru (celá populace vlna z živých vikuní a zásoby, kt. Existovaly v době 9. konference stran (1994) tj. 3249kg vlny, látky a produkty z této vlny vyrobené. Produkty musí mít visačku VIKUŇA PERU nebo VIKUŇA PERU ARTESANIA). Pro P.II. B se nevyžaduje se písemný záznam o obchodu a o chovu.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, cibetka pobřežní. Syn.: Viverra megaspila civettina.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, cibetka asijská, cibetka pravá. Syn.: Viverra tainguensis.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, cibetka malá, cibetka indická
Keyword(s):
:
P.III. Indie, C, liška džunglová, liška šedorudá
Keyword(s):
:
P.II. B, liška kana
Keyword(s):
:
P.III. Indie, D §1, poddruh lišky obecné. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, D §1, poddruh lišky obecné. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
Keyword(s):
:
P.III. Indie, D §1, poddruh lišky obecné. Syn.: Vulpes vulpes leucopus. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
Keyword(s):
:
P.II. B, fenek, fenek berberský. Syn.: Fennecus zerda.
Keyword(s):
:
P.I. A, krysa pobřežní
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura Bartonova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie, Papui Nové Guinei.
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura australská, paježura Bruijnova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura
Keyword(s):
:
lachtan kalifornský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
lachtan japonský, p.e. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
lachtan galapážský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
P.II. A, vorvaňovec zobatý, vorvaňovec Cuvierův, delfín Cuvierův.
Keyword(s):
:
P.I. A, myš skalní, skálomyš tlustoocasá
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417