Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


All Categories

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  417  (Next)

ACCIPITRIDAE (JESTŘÁBOVITÍ)

:
P.II. B, krahujec rudonohý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, jestřáb lesní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, jestřáb kubánský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kuby. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, krahujec černobílý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z PapuyNové Guiney a Šalamounových ostrovů. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, jestřáb červenohřbetý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, krahujec obecný. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, krahujec ovampský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. AB, krahujec, jestřáb. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu (i na B).
Keyword(s):
:
P.II. A, sup hnědý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. AB, sup. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, orel Adalbertův. Syn.: Aquila heliaca adalberti. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel klínoocasý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, orel skalní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. A, orel volavý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel molucký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, orel královský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel stepní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. A, orel křiklavý. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel okrový. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.I.II. AB, orel. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel kaferský, orel Verreauxův. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel indický. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, orel Wahlbergův. Syn.: Hieraetus wahlbergi. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně krahujová, káně šedá. Syn.: Buteo nitidus
Keyword(s):
:
P.II. B, aviceda kukačkovitá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, aviceda. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně černokrká. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně, káněc východní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně, káněc světlobřichý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně kobylčí, káněc sarančí. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně, káněc. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně, káněc bělooký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně černá . Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, káně lesní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, káně galapážská. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Ekvádoru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně stepní
Keyword(s):
:
P.II. A, káně rousná. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně lesklá. Syns.: Asturina nitida, Asturina plagiata.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně západní. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně dominikánská. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Dominikánské republiky a Haiti. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, káně bělochvostá. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. AB, káně. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně krabožravá. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně savanová. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, káně. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, luněc vidloocasý. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. AB, luňákovec. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, luňákovec tmavý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.I. A, poddruh luňákovce tmavého, jestřáb hákozobý, luňákovec kubánský. Syn.: Chondrohierax wilsonii. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  417  (Next)