Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Currently sorted First name descending Sort by: Surname | First name change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  ...  103  (Next)

Picture of   administrátor

administrátor

:
P.II. B, (#2), tis himalájský. Syns.: Taxus baccata ssp. wallichiana, Taxus contorta, Taxus nucifera, Taxus orientalis, Taxus yunnanensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, pekari bělobradý, tayassu bělobradý. Syn.: Tayassu albirostris.
Keyword(s):
:
P.II. s výjimkou P.I. A, pekariovití. Zahrnuje 3 druhy ve 3 rodech: Catagonus (příl. A), Pecari a Tayassu. Kromě druhu Pecari tajacu (pekari páskovaný) a jeho populací z Mexika a USA, které jsou neCITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, otakárek, (Výskyt: Čína: Guangdong Vietnam)
Keyword(s):
:
P.II. B, otakárek, (Výskyt: Bhutan Čína: Sichuan Indie Barma Nepál)
Keyword(s):
:
P.II. B, otakárek.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES. Monotypický rod T. kermadecensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, orel kejklíř. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney.
Keyword(s):
:
D, gekon
Keyword(s):
:
D, gekon zázračný
Keyword(s):
:
P.III. Mauritius, C, lejskovec maskarénský. Syn.: Tchitrea bourbonnensis.
Keyword(s):
:
P.II. B, klapavka karolínská, želva karolínská
Keyword(s):
:
P.I. A, klapavka coahuila. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, klapavka
Keyword(s):
:
P.II. B, klapavka
Keyword(s):
:
P.II. AB, klapavka
Keyword(s):
:
P.II. AB, želvovití. Zahrnuje rody: Astrochelys, Chelonoidis, Chersina, Dipsochelys, Geochelone, Gopherus, Homopus, Indotestudo, Kinixys, Malacochersus, Manouria, Psammobates (Syn.: Stigmochelys), Pyxis a Testudo.
Keyword(s):
:
P.II. A, želva žlutohnědá. Syns.: Furculachelys nabeulensis, Furculachelys whitei, Testudo anamurensis, Testudo antakyensis, Testudo armeniaca, Testudo cyrenaica, Testudo flavominimaralis, Testudo lamberti, Testudo marokkensis, Testudo mauritanica, Testudo nabeulensis, Testudo pallasi, Testudo perses, Testudo pusilla, Testudo soussensis, Testudo whitei, Testudo zarudnyi. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. A, želva zelenavá, želva řecká. Syns.: Testudo enriquesi, Testudo graeca bettai, Testudo graeca hercegovinensis, Testudo hercegovinensis. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, želva stepní, želva čytřprstá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kazachstánu.
Keyword(s):
:
P.I. A, želva Kleinmannova. Syns.: Testudo leithii, Testudo werneri. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. A, želva širokoštítá, želva vroubená. Syns.: Testudo campanulata, Testudo graja, Testudo nemoralis, Testudo weissingeri. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, želva.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.III. Nepál, C, (#1), strom 10-40 m vysoký,
Keyword(s):
:
P.III. Nepál, C, antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
tetřívek obecný dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
Keyword(s):
:
tetřev hlušec dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
Keyword(s):
:
P.I. A, velekur kaspický. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.I. A, velekur tibetský. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, „černé koráli“.
Keyword(s):
:
P.II. A, drop malý. NEREGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík, Syn.: Augasma spp.
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, dželada. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, kolibřík
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  ...  103  (Next)