Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Currently sorted First name descending Sort by: Surname | First name change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  (Next)

Picture of   administrátor

administrátor

:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), tučnopysk.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, varan ostnoocasý
Keyword(s):
:
P.II. B, varan.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan smaragdový. Syn.: Varanus prasinus beccarii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.I. A, varan bengálský. Syns.: Monitor gemmatus, Monitor heraldicus, Monitor inornatus, Tupinambis bengalensis, Tupinambis cepedianus, Varanus bibronii, Varanus irrawadicus, Varanus lunatus, Varanus punctatus. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Papuy Nové Guinei.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan. Syn.: Monitor doreanus.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan stromní. Syn.: Monitor dumerilii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan stepní. Syn.: Lacerta exanthematica. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Beninu a Toga, pozastavený dovoz všech ex. z farem (ranching) o celkové délce větší než 35 cm z Beninu a z Toga.
Keyword(s):
:
P.I. A, varan žlutavý. Syns.: Monitor exanthematicus indicie, Monitor flavescens, Varanus picquotii, Varanus russelii. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan obrovský. Syn.: Hydrosaurus giganteus.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan stromový, trpasličí
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan Gouldův. Syn.: Hydrosaurus gouldii.
Keyword(s):
:
P.I. A, varan pustinný, varan pouštní. Syns.: Psammosaurus arabicus, Tupinambis arenarius, Tupinambis griseus, Varanus scincus, Varanus terrestris. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan. Syn.: Varanus karlschmidti. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan, Syn.: Varanus teriae.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.I. A, varan komodský. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan Mertensův . Syn.: Varanus bulliwallah.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.I. A, varan malajský. Syn.: Monitor nebulosus, Varanus bengalensis nebulosus. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan nilský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Beninu a Toga, pozastavený dovoz všech ex. z farem (ranching) z Toga, pozastavený dovoz všech ex. o celkové délce větší než 35 cm z farem (ranching) z Beninu.
Keyword(s):
:
P.II. A, varan plodožravý. Syn.: Varanus grayi. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, varan. Syn.: Tupinambis ornatus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody i z farem (ranching) z Toga.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan smaragdový. Syn.: Varanus prasinus beccarii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan drsnokrký.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan Salvadoriův. Syn.: Monitor salvadorii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan skvrnitý.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan šalamounský
Keyword(s):
:
P.II. AB, varan
Keyword(s):
:
P.II. B, varan malý
Keyword(s):
:
P.II. B, varan.
Keyword(s):
:
P.II. B, varan timorský. Syn.: Monitor timorensis.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  (Next)