Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  103  (Next)

Picture of   administrátor

administrátor

:
P.II. B, drop kori, drop faferský
Keyword(s):
:
P.I. A, drop černohlavý. Syn.: Choriotis nigriceps. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, argus okatý, bažant argus
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
P.I. A. Zahrnuje rodová synonyma Neogomesia, Roseocactus.
Keyword(s):
:
P.I. A
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
D,
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
D, §3, prha chlumní
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, pižmovka bělokřídlá. Syn.: Cairina scutulata, Anas asacornis scutulata. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, kalous etiopský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, kalous africký, kalous jednobarvý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, kalous pustovka. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, kalous madagaskarský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. A, kalous ušatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. AB, kalous. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, kalous aztécký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, kožnatka ganžská. Syns.: Aspilus gataghol, Trionyx gangeticus. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.I. A, kožnatka hnědá. Syns.: Trionyx bellii, Trionyx buchanani, Trionyx hurum, Trionyx ocellatus, Trionyx sewaare. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.I. A, kožnatka tmavá. Syn.: Trionyx nigricans. REGISTRUJE SE
Keyword(s):
:
P.II. B, krajta černohlavá.
Keyword(s):
:
P.II. B, krajta hnědohlavá. Syns.: Aspidites collaris, Aspidites melanocephalus ramsayi.
Keyword(s):
:
P.II. B, krajta.
Keyword(s):
:
rak říční dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syn.: Astacus fluviatilis.
Keyword(s):
:
P.II. B, „černé koráli“.
Keyword(s):
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  103  (Next)