Printer-friendly version
Slovník chráněných druhů CITES


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103

Picture of   administrátor

administrátor

:
P.II. B, hroznýšek
Keyword(s):
:
P.I. A, krysa pobřežní
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, kotinga bělokřídlá. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura Bartonova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie, Papui Nové Guinei.
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura australská, paježura Bruijnova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
Keyword(s):
:
P.II. B, paježura
Keyword(s):
:
lachtan kalifornský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
lachtan japonský, p.e. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
lachtan galapážský. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
Keyword(s):
:
užovka stromová. Syn.: Elaphe longissima. Dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syn.: Elaphe longissima.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), keják (rod obsahuje přibližně 58 druhů cykasů ze Severní, Střední a Jižní Ameriky). U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4), s výjimkou druhů uvedených v příloze A. Čeleď Zamiaceae zahrnuje tyto rody: Ceratozamia (21 spp.), Dioon (13 spp.), Encephalartos (65 spp.), Chigua (2 spp.), Lepidozamia (2 spp.), Macrozamia (> 40 spp.), Microcycas (1 spp.) a Zamia (58 spp.). U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. A, vorvaňovec zobatý, vorvaňovec Cuvierův, delfín Cuvierův.
Keyword(s):
:
D, ještěrkovec Karstenův
Keyword(s):
:
D, ještěrkovec čtyřpásý
Keyword(s):
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
Keyword(s):
:
P.I. A, kruhoočko černouzdičkové. REGISTRUJE SE.
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.II. B, Syn.: Xerosicyos pubescens.
Keyword(s):
:
P.II. B
Keyword(s):
:
P.II. B, (#4)
Keyword(s):
:
P.I. A, myš skalní, skálomyš tlustoocasá
Keyword(s):

Page: (Previous)   1  ...  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103