Saturday, 13 August 2022, 05:41 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

T

:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES. Monotypický rod. T. irregularis.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, varhanitka červená, mon.t. Syn.: Tubipora hemprichi. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, varhanitkovití. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES koráli varhanitkovití
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, tana černohřbetá
:
P.II. B, tana obecná
:
P.II. B, tana štíhlá
:
P.II. B, tana jávská
:
P.II. B, tana malá
:
P.II. B, tana bornejská
:
P.II. B, tana nikobarská
:
P.II. B, tana palawanská. Syn.: Tupaia glis palawanensis.
:
P.II. B, tana
:
P.II. B, tana
:
P.II. B, tana
:
P.II. B, tana velká
:
P.II. B, tanovití. Zahrnuje rody: Anathana, Dendrogale, Tupaia, Urogale.
:
P.II. B, teju.
:
P.II. B, teju.
:
P.II. B, teju.
:
P.II. B, teju.
:
P.II. B, teju červený, červenavý
:
P.II. B, teju.
:
P.II. B, teju pruhovaný. Syn.: Tupinambis nigropunctatus.
:
D, holub timorský
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, . Syns.: Gymnocactus spp., Normanbokea spp., Rapicactus spp.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES. Monotypický rod T. stephensoni.
:
D, drozd černoprsý
:
P.II. A, delfín Ehrenbergův. Syn.: Tursiops truncatus aduncus.
:
P.II. A, delfín skákavý. Syn.: Tursiops gillii, T. nesarnack, T. bujanu. Jsou stanoveny nulové vývozní roční kvóty pro živé exempláře černomořské populace odebrané z přírody a obchodované přednostně ke komerčním účelům.
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, (#4)
:
D, trnočolek
:
P.I. A, tetřívek prériový, poddruh attwateri. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, sova pálená. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
:
P.II. B, sova zlatavá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z PapuyNové Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, sova celebeská. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, sova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z PapuyNové Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, sova černohnědá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, sova škrabošková. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, sova madagaskarská. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. AB, sova. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.