Saturday, 25 June 2022, 03:21 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

T

:
P.II. B, (#4)
:
A, husice chocholatá. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Guatemala, C, marvenečník mexický
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, tangara nádherná
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, mada černopásý, papoušek buruský, papoušek černopásý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
:
P.II. B, mada modrotemenný, papoušek velkozobý
:
P.II. B, mada černoramenný, papoušek černoramenný
:
P.II. B, mada, papoušek
:
P.II. B, mada noční, papoušek Müllerův, papoušek rudozobý. Syn.: Tanygnathus heterurus
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, kolibřík kropenatý
:
P.II. B, kolibřík
:
P.I. s jednou výjimkou P.II. B, tapírovití
:
P.I. A, tapír středoamerický
:
P.I. A, tapír čabrakový, tapír indický
:
P.I. A, tapír horský. Syn.: Tapirus roulinii.
:
P.II. B, tapír jihoamerický
:
P.II. A, nártoun západosundský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun celebeský, nártoun okatý, nártoun příšerný. Syn.: Tarsius tarsier. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, nártoun filipínský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, vorvaňovec Shepherdův. Tasmacetus mon.t.
:
P.II. A, turako Bannermanův. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, turako přílbový. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Mosambiku.
:
P.II. B, turako Fischerův. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
:
P.II. B, turako žlutozobý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney.
:
P.II. B, turako chocholatý
:
P.II. B, banánovec, turako lesklohlavý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Ugandy. Syn.: Musophaga porphyreolophus, Gallirex porphyreolophus.
:
P.II. B, turako Schalowův
:
P.II. B, turako černozobý
:
P.II. AB, turako
:
jezevec americký. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, (#2), tis čínský. Zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu.
:
P.II. B, (#2), tis japonský viz (11). Zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu. V CITES jsou všechny části nebo odvozeniny s výjimkou semen a pylu a hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod uměle vypěstované hybridy a kultivary tohoto druhu, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem ‚vypěstováno uměle‘ (angl.: “artificially propagated“), nejsou předmětem CITES.
:
P.II. B, (#2), tis. Zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu.
:
P.II. B, (#2), tis sumaterský. Zahrnuje vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu. Syns.: Taxus celebica, Podocarpus celebicus, Cephalotaxus celebica, Cephalotaxus mannii, Cephalotaxus sumatrana.
:
P.II. B, (#2), tis himalájský. Syns.: Taxus baccata ssp. wallichiana, Taxus contorta, Taxus nucifera, Taxus orientalis, Taxus yunnanensis.
:
P.II. B, pekari bělobradý, tayassu bělobradý. Syn.: Tayassu albirostris.
:
P.II. s výjimkou P.I. A, pekariovití. Zahrnuje 3 druhy ve 3 rodech: Catagonus (příl. A), Pecari a Tayassu. Kromě druhu Pecari tajacu (pekari páskovaný) a jeho populací z Mexika a USA, které jsou neCITES.
:
P.II. B, otakárek, (Výskyt: Čína: Guangdong Vietnam)
:
P.II. B, otakárek, (Výskyt: Bhutan Čína: Sichuan Indie Barma Nepál)
:
P.II. B, otakárek.