Saturday, 13 August 2022, 05:32 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

S

:
P.II. B, rifovník. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu, a pozastavený dovoz všech exemplářů z volné přírody z Tonga. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, ketupa Bouvierova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kamerunu. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, ketupa Peliova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, ketupa. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, ketupa červenavá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Pobřeží slonoviny, Ghany, Libérie a Sierry Leone. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
D, vraneček
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Argentina, B, arassari skvrnozobý
:
P.I. A. Syn.: Phragmipedium spp.
:
P.II. B, chvostňák černý, rajka dvanáctiperá
:
P.II. B, rajka vlajková. Mon.t.
:
P.I. A, hulman kašmírský. Syn.: Semnopithecus entellus ajax. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman jižní. Syn.: Semnopithecus entellus dussumieri. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman posvátný, hanuman, humman, lenoop černoruký. Syn.: Presbytis entellus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman tarajský. Syn.: Semnopithecus entellus hector. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman černoruký. Syn.: Semnopithecus entellus hypoleucos. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman priamský. Syn.: Semnopithecus entellus priam. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, hulman nepálský. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Kolumbie, B, Piciformes (šplhavci), Capitonidae (vousákovití) vousák tukaní
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Turecka.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Švýcarska a Turecka.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Pozastavený dovoz všech exemplářů z volné přírody z Indonésie. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
D, zvonohlík kapský
:
D, zvonohlík pruhovaný (často obchodován jako Serinus citrinelloides)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, krokodýlovec čínský
:
neCITES, tento rod již není v NK a v úmluvě CITES
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, želva tlustokrká. Syns.: Bellia crassicollis, Emys crassicollis, Emys nigra. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
:
P.II. B, želva. Syns.: Geoemyda leytensis, Heosemys leytensis.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, kahau mentavejský. Syn.: Nasalis concolor. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.