Saturday, 25 June 2022, 03:41 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

Q

:
P.I. A, velevrub.
:
P.I. A, velevrub.
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, primitivní stromovitý kaktus s listy, tento rod již není v NK a v úmluvě CITES