Saturday, 13 August 2022, 05:41 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

P

:
P.II. B, amazónek, papoušek
:
P.II. B, amazónek růžovohlavý, papoušek růžovohlavý. Syn.: Pionus seniliodes
:
P.I. A, guan černočelý. Syn.: Aburria jacutinga. REGISTRUJE SE.
:
P.I. A, guan trinidadský. Syn.: Aburria pipile. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, chvostan bělavý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chvostan kosmatý. Syn.: Pithecia hirsuta. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chvostan bělolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guyany. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chvostan. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, orel opičí. Mon.t. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pita páskovaná
:
P.I. A, pita Gurneyova, pita thajská. REGISTRUJE SE.
:
P.I. A, pita luzonská. REGISTRUJE SE.
:
D, pita nepálská
:
P.II. B, pita hnědokorunkatá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech zemí kromě Vietnamu. Syn.: Pitta brachyura nympha
:
D, pita Steereova
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. A, kolpík bílý. NEREGISTRUJE SE.
:
P.I. A, delfínovec ganžský, susu ganžský. Syns.: Platanista gangetica gangetica, Susu gangetica, Platanista minor.
:
P.I. A, delfínovec
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, rozela žlutohlavá. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela žlutobřichá. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela penant, papoušek Pennantův, rozela Pennantova. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela pestrá. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela slámožlutá, rozela Pennantova slámožlutá, papoušek Pennantův slámožlutý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela žlutolící. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, rozela. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu. Syn. rodu: Platycerus
:
P.II. B, rozela černohlavá, rozela Brownova, rozela severoaustralská. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Tonga. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), trebol, macawood, granadillo.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Uruguay, C, vampýr bělopásý, listonos bělopásý. Syns.: Vampyrops lineatus, Platyrrhinus nigellus.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, hlavec plochý
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, korál. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, krome ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, korál. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, krome ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.