Saturday, 13 August 2022, 05:23 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

P

:
P.I. A, střevičník. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Syn.: Paphiopedilum javanicum var. virens. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Syn.: Paphiopedilum hookerae var. volonteanum. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Syn.: Paphiopedilum gladuliferum var. wilhelminae. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, střevičník. Syn.: Paphiopedilum appletonianum. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
B, otakárek (Výskyt: Filipíny)
:
P.I. A, otakárek (Výskyt: Filipíny)
:
B, otakárek (Výskyt: Mexiko)
:
D, otakárek (Výskyt: Madagaskar)
:
P.I. A, otakárek jamajský (Výskyt: Jamaika)
:
P.I. A, otakárek korsický (Výskyt: Francie: Korsika Itálie: Sardinie)
:
D, otakárek korsický. Syns.: Agehana maraho, Chilasa maraho. (Výskyt: Tajwan)
:
B, otakárek (Výskyt: Madagaskar)
:
B, otakárek (Výskyt: Indonésie)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, pavián anubi, pavián maňarský, pavián zelený. Syn.: Papio hamadryas anubis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Libye. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B babuin. Syn.: Papio hamadryas cynocephalus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián pláštíkový, hamadryas. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián guinejský, pavián rudý. Syn.: Papio hamadryas papio. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guinei Bissau. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, pavián čakma. Syn.: Papio hamadryas ursinus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kaména zelená (Výskyt Tichomoří). Syn.: Papuina pulcherrima.
:
P.II. B, káně Harrisova. Mon. t. Zahrnuje 3 poddruhy: harrisi, superior a nominátní unicinctus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, rajka krátkoocasá
:
P.II. B, rajka dlouhoocasá
:
P.II. B, rajka
:
P.II. B, rajka velká
:
P.II. B, rajka ozdobná
:
P.II. B, rajka bělavá, rajka císařská
:
P.II. B, rajka malá
:
P.II. B, rajka raggianská, rajka volavá
:
P.II. B, rajka červená
:
P.II. B, rajka modrokřídlá
:
P.II. B, rajka
:
P.II. B, rajky. Zahrnuje rody: Astrapia (5 sp.), Cicinnurus (3 sp.), Cnemophilus (2 sp.), Epimachus (4 sp.), Loboparadisaea (1 sp.), Lophorina (1 sp.), Lycocorax (1 sp.), Macgregoria (1 sp.), Manucodia (5 sp.), Melampitta (2 sp.), Paradigalla (2 sp.), Paradisaea (7 sp.), Parotia (5 sp.), Pteridophora (1 sp.), Ptiloris (4 sp.), Seleucidis (1 sp.), Semioptera (1 sp.).
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Indie, C, oviječ skvrnitý, oviječ malajský, oviječ indický, musang. Syn.: Paradoxurus jorandensis.
:
P.III. Indie, C, oviječ tmavý
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
D, pačolek
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, kočka mramorovaná. Syn.: Felis marmorata. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.