Saturday, 13 August 2022, 04:43 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

O

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, ara rudobřichý
:
P.II. B, kolibřík
:
P.I. A, přímorožec šavlorohý. Syn.: Oryx tao.
:
P.I. A, přímorožec arabský, přímorožec bělušina
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, krokodýl čelnatý. Syns: Crocodilus frontatus, Halcrosia afzelii, Halcrosia nigra, Osteoblepharon osborni, Osteolaemus osborni. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, (#4)
:
lachtan hřivnatý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
P.I.II. AB, zahrnuje rody: Afrotis (2 sp.), Ardeotis (4 sp.), Chlamydotis (2 sp.), Eupodotis (5 sp.), Houbaropsis (1 sp.), Lissotis (2 sp.), Lophotis (3 sp.), Neotis (4 sp.), Otis (1 sp.), Sypheotides (1 sp.), Tetrax (1 sp.)
:
P.II. A, drop velký. NEREGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, komba velká. Syn.: Galago crassicaudatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, komba. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček jávský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček americký. Syn.: Megascops asio. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček anjouanský. Syn.: Otus rutilus capnodes. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Komor. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček palawanský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Filipín. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček ostrovní. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze Seychel. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, výreček Irenin. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček luzonský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Filipín. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček mindorský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Filipín. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček mindanajský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Filipín. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček komorský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Komor. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výreček peruánský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, výreček malý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
:
P.II. AB, výreček. Včetně dříve samostatného rodu Megascops, který zahrnuje asi 25 druhů v Americe. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, ovce středoasijská, argali. S výjimkou poddruhů P.I A
:
P.I. A, argali tibetský
:
P.I. A argali turkestánský. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Kazachstánu.
:
P.II. B, ovce tlustorohá. Pouze populace v Mexiku, ostatní jsou neCITES.
:
P.I. A, ovce kruhorohá, poddruh ophion. Syn.: Ovis aries ophion.
:
P.II. B, ovce stepní, arkal. S výjimkou 1 poddruh v P.I. A.
:
P.II. B, ovce stepní. Syn.: Ovis orientalis bochariensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Uzbekistánu.
:
P.I. A, ovce stepní, arkal, poddruh vignei
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
B, kachnice kaštanová. Pozastavený dovoz živých exemplářů ze všech států.