Saturday, 13 August 2022, 05:11 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

N

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, bahník australský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), palma z Madagaskaru.
:
P.I. A, pardál obláčkový, levhart obláčkový, harimauda. Syns.: Neofelis diardi, Pardofelis nebulosa. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, neoféma žlutobřichá, papoušek travní žlutobřichý. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, neoféma modrokřídlá, papoušek travní modrokřídlý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, neoféma ozdobná, papoušek travní ozdobný. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, neoféma skalní, papoušek travní skalní. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, neoféma tyrkysová, papoušek travní tyrkysový. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, neoféma modrohlavá, papoušek travní modrohlavý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
lachtan šedý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.I. A, sviňucha hladkohřbetá, delfín bezploutvý, delfín hladkohřbetý. Neophocoena mon.t.
:
P.II. B, sup. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, sup mrchožravý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.
:
P.II. AB, sup. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, neoféma bourek, papoušek Bourkův. Syn.: Neophema bourkii. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu. Mon.t.
:
P.II. B, lori skvrnitý, lori gua
:
P.II. B, lori smaragdový, lori Harteův
:
P.II. B, lori
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, drop Denhamův
:
P.II. B, drop Heuglinův
:
P.II. B, drop Ludwigův
:
P.II. B, drop núbijský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), láčkovka baňatá
:
P.II. B, (#4), láčkovka dvojostružná
:
P.I. A, láčkovka indická
:
P.I. A, láčkovka obrovská
:
P.II. B, s výjimkami P.I. A, (#4), láčkovka.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)