Saturday, 25 June 2022, 04:02 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

N

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, chameleon
:
P.I. A, goral červený. (Původně řazen do druhu N. goral)
:
P.I. A, goral východní. (Původně řazen do druhu N. goral).
:
P.I. A, goral tmavý
:
P.I. A, goral sečuánský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kobra čínská. Syn.: Naja naja atra. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Laosu.
:
P.II. B, kobra monoklová. Syn.: Naja naja kaouthia. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Laosu.
:
P.II. B, kobra
:
P.II. B, kobra indická
:
P.II. B, kobra středoasijská. Syn.: Naja naja oxiana.
:
P.II. B, kobra filipínská. Syn.: Naja naja philippinensis.
:
P.II. B, kobra. Syn.: Naja naja sagittifera.
:
P.II. B, kobra samarská. Syn.: Naja naja samarensis.
:
P.II. B, kobra siamská. Syn.: Naja naja siamensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Laosu.
:
P.II. B, kobra jávská. Syn.: Naja naja sputatrix.
:
P.II. B, kobra sumaterská. Syn.: Naja naja sumatrana.
:
P.II. B, nandej černohlavý, papoušek černohlavý, nanday. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, gazela dama, gazela addra
:
P.II. B, papoušíček modrohlavý
:
P.II. B, tepuj zelený, papoušíček větší, papoušíček tepuový. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Brazílie.
:
P.II. B, tepuj, papoušíček
:
P.II. B, (#2) Syns.: Nardostachys jatamansi, Nardostachys chinensis. Východoindická rostlina, využívaná v TCM.
:
P.I. A, kahau nosatý, opice nosatá. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I.II. AB, kahau. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Honduras, C, nosál bělohubý, n. bělonosý, n. běloústý, n. ostrovní. Syn.: Nasua nelsoni
:
P.III. Uruguay, C, nosál červený, poddruh solitara
:
P.I. A, kareta plochá. Syns.: Chelonia depressa, Natator tessellatus. REGISTRUJE SE
:
užovka podplamatá. Dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
:
P.III. Nový Zéland, C, pagekon
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, sup kapucín. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha
:
P.I. A, ropucha živorodá
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)