Saturday, 13 August 2022, 05:58 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

M

:
P.I. A, dril. Syn.: Papio leucophaeus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, mandril, m. rýholící, duran pestrolící. Syn.: Papio sphinx. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, luskoun tlustoocasý, luskoun indický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun filipínský. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely).
:
P.II. B, luskoun obrovský, luskoun velký. Syns.: Phataginus gigantea, Smutsia gigantea
:
P.II. B, luskoun ostrovní, luskoun zadoindický. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun krátkoocasý, pangolin, luskoun ušatý. (nulové kvóty na vývoz pro ex. odebrané z přírody a určené pro komerční účely)
:
P.II. B, luskoun
:
P.II. B, luskoun stepní, luskoun velkošupinatý. Syns.: Phataginus temminckii, Smutsia temminckii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Demokratické republiky Kongo.
:
P.II. B, luskoun dlouhoocasý. Syns.: Manis longicaudata, Phataginus tetradactyla, Uromanis tetradactyla
:
P.II. B, luskoun bělobřichý. Syn.: Phataginus tricuspis
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, želva. Syns.: Geochelone emys, Manouria fusca, Teleopus luxatus, Testudo emydoides, Testudo emys, Testudo falconeri, Testudo nutapundi, Testudo phayrei. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie.
:
P.II. B, želva. Syns.: Geochelone impressa, Geoemyda impressa, Geoemyda latinuchalis, Testudo impressa, Testudo pseudemys. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Vietnamu.
:
P.II. B, želva.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela zlatá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, mantela. Syn.: Phrynomantis maculatus.
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, mantela. Syn.: Mantella madagascariensis haraldmeieri.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru. Syn.: Mantella aurantiaca milotympanum.
:
P.II. B, mantela. Syn.: Mantella cowani nigricans.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela.
:
P.II. B, mantela. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, rajka černá, rajka lesklá
:
P.II. B, rajka zelená, rajka plachá
:
P.II. B, rajka hvízdavá, rajka kadeřavá
:
P.II. B, rajka jobienská
:
P.II. B, rajka trubač
:
P.II. B, rajka
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), Syn: Loxanthocereus spp.
:
P.III. Indie, C, svišť dlouhoocasý
:
P.III. Indie, C, svišť himalájský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, palma (výskyt Madagaskar)
:
P.II. B, (#4)
:
sobol americký. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo o chovu.
:
P.III. Indie, C, charza žlutohrdlá, kuna charsa
:
P.III. Indie, C, kuna skalní, poddruh intermedia