Saturday, 13 August 2022, 05:13 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

M

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, orel krahujový, harpyje krahujová. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Bolívie, C, babočka.
:
P.II. B, kabar. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B.
:
P.II. B, kabar Berezovského. Syn.: Moschus chrysogaster berezovski. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B.
:
P.I.II. AB, kabar lesní. Syns.: Moschus moschiferus moschiferus, Moschus sifanicus. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B.
:
P.I. A, kabar. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B
:
P.I.II. AB, kabar čínský. Syn.: Moschus chrysogaster fuscus. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B.
:
P.I. A, kabar. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B
:
P.I.II. AB, kabar pižmový. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Ruska.
:
P.I.II. AB, kabar. Pouze populace v Afgánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barmě), Nepálu a Pákistánu jsou řazeny do P.I. A, všechny ostatní populace jsou řazeny do P.II. B
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, muntžak tmavý
:
P.I. A, muntžak obrovský. Syn.: Megamuntiacus vuquanghensis
:
P.II. B, rifovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, rifovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.III. Indie, D §1, lasice horská. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané
:
hranostaj. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Číny, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Moldavska, Norska, Pákistánu, Polska, Ruska, Slovenska, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.III. Indie, D §1, poddruh lasice hranostaj, hranostaj. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané
:
P.III. Indie, D §1, lasice žlutobřichá. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané
:
P.I. A, tchoř černonohý
:
P.III. Indie, D §1, norek sibiřský, kolonok. §1: Vztahuje se na živé a na celé nebo téměř celé mrtvé exemláře, vč. jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, rifovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, nesyt bílý. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, mníšek šedý, papoušek mniší. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu. Mon.t.
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, mravenečník tříprstý, mravenečník velký, m. hřívnatý. Syn.: Myrmecophaga jubata. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Belize a Uruguaye.
:
P.II. B, kolibřík krátkoocasý. Mon.t.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík červenopásý
:
P.II. B, (#4)