Saturday, 13 August 2022, 06:15 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

M

:
P.III. Indie, C, charza jižní. Syn.: Martes flavigula gwatkinsii
:
kuna rybářská. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
sobol asijský. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Číny, Chorvatska, Korejské republiky, Polska, Ruska, Slovenska.
:
P.II. B, papoušek běloskvrný. Syn.: Mascarinus mascarinus. Mon.t.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, želva annamská. Syns.: Annamemys annamensis, Annamemys groschovskiae, Annamemys merkleni, Cyclemys annamensis.
:
P.III. Čína, C, želva. Syn.: Mauremys guangxiensis.
:
P.III. Čína C, želva. Syn.: Chinemys megalocephala.
:
P.II. B, želva. Syns.: Clemmys mutica, Emys muticus.
:
P.III. Čína, C, želva. Syns.: Chinemys kwangtungensis, Chinemys nigricans, Clemmys nigricans, Clemmys schmackeri, Damonia mutica, Damonia nigricans, Emys nigricans, Geoclemys kwangtungensis.
:
P.III. Čína, C, želva
:
P.III. Čína, C, želva. Syns.: Chinemys reevesii, Damonia reevesii, Damonia unicolor, Emys japonica, Emys reevesii, Emys vulgaris picta, Geoclemys grangeri, Geoclemys paracaretta.
:
P.III. Čína, C, želva. Syns.: Emys bennettii, Emys sinensis, Ocadia sinensis.
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Guatemala, C, mazama červený poddruh cerasina Syn.: Mazama americana cerasina.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.III. Nepál, C, (#1), mákovník královský, mák himalajský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, keporkak dlouhoploutvý, plejtvák keporkak, keporkak, plejtvák dlouhoploutvý, velryba keporkak, hrboun dlouholploutvý. Megaptera mon.t.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, jestřáb novoguinejský. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, rajkovec větší
:
P.II. B, rajkovec menší
:
P.II. B, rajkovec
:
P.I. A, želva. Syns.: Geoemyda tricarinata, Nicoria tricarinata. REGISTRUJE SE
:
D, želva černobřichá.
:
P.I.II. AB, kajman černý. Populace v Brazílii je zařazena do přílohy II. B., populace v Ekvádoru je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly. Syn.: Caiman niger. REGISTRUJE SE. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře z přílohy B specifikované jako „exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES, a to neživé zpracované exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia spp.) do počtu 4 na osobu (vyjma masa a loveckých trofejí) bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.III. Guatemala, C, krocan paví. Syn.: Agriocharis ocellata
:
P.II. B, jestřáb zpěvný, jestřáb kukačkovitý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, jestřáb kobylkový, jestřáb volavý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, jestřáb východoafrický. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, jestřáb. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kolibřík
:
P.III. Botswana, C, medojed kapský, medojed
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.II. B, (#4) s výjimkami P.I. A
:
andulka vlnkovaná. Je vyřazena z příloh CITES
:
P.I. A, medvěd pyskatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D, §3, vachta trojlistá