Saturday, 13 August 2022, 06:00 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

L

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, rajka vraní
:
P.II. B, (#4)
:
D, §3, plavuň vidlačka
:
P.II. B, rys kanadský. Syns.: Felis canadensis, Lynx lynx canadensis. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, rys ostrovid, rys obecný, Syn.: Felis lynx. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, rys pardálový. Syns.: Felis pardina, Felis lynx pardinus, Lynx lynx pardinus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, rys červený. Syns.: Felis rufa, Felis rufus. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika a USA. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)