Tuesday, 6 December 2022, 07:24 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

L

:
P.II. A, plískavice černohřbetá, delfínec velrybovitý, delfín černohřbetý, delfín severní
:
P.II. A, plískavice Peronova, delfínec Peronův, delfín Peronův
:
P.II. B, drop Hartlaubův. Syn.: Eupodotis hartlaubii
:
P.II. B, drop černobřichý. Syn.: Eupodotis melanogaster
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, datlovka vrtavá. Syns.: Lithophaga mytuloides, Lithodomus dactylus, Lithodomus inflatus, Mytilus lithophaga.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
tuleň krabožravý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, rajka žlutoprsá
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík podivuhodný. Mon.t.
:
P.III. Seychelly, C, (#13), lodoicea seychelská.
:
P.II. B, (#4)
:
B, rýžovník hnědý. Syn.: Padda fuscata. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
D, amadina šedohlavá
:
P.II. B, rýžovník šedý. Syn.: Padda fuscata
:
D, amadina muškátová
:
D, amadina temná
:
P.II. B, vydra severoamerická. Syn.: Lutra canadensis. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo o chovu.
:
P.I. A, vydra pobřežní Syn.: Lutra felina
:
P.I. A, vydra širokočelá, vydra horská, vydra jihoamerická. Syns.: Lontra annectens, L. enudris, L. incarum, L. platensis, L. mesopetes, Lutra longicaudis, Lutra longicaudis longicaudis
:
P.I. A, vydra jižní. Syn.: Lutra provocax
:
P.II. B, sup chocholatý, orel chocholatý. Mon.t. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Syn.: Aegypius occipitalis.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, mangabej pláštíkový, černý. Syn.: Cercocebus albigena. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Nigérie. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej černý. Syn.: Cercocebus aterrimus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, paviánec kipunji. Syn.: Rungwecebus kipunji. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, mangabej. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, luňák australský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Austrálie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, bažant lesklý. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu. (V NK 865 je tento druh psán s chybou: Lophophurus)
:
P.I. A, bažant zelenoocasý. Syn.: Lophophorus ihuysii. REGISTRUJE SE.
:
P.I. A, bažant Sclaterův. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, rajka obojková, rajka nádherná. Mon.t.
:
P.II. B, kolibřík půvabný, Syn.: Paphosia adorabilis
:
P.II. B, kolibřík černokorunkatý, Syn.: Paphosia helenae
:
P.II. B, kolibřík, včetně dříve samostatného rodu Paphosia
:
P.II. B, výřík chocholatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. Má 3 poddruhy.
:
P.II. B, výřík. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, Gruiformes (krátkokřídlí), Otididae (dropovití) drop somálský Syn.: Eupodotis gindiana
:
P.II. B, drop chocholatý. Syn.: Eupodotis ruficrista
:
P.II. B, drop Savileův. Syn.: Eupodotis savilei
:
D, bažant Bulwerův