Monday, 26 September 2022, 11:24 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

L

:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
ještěrka zelená. Dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 prováděcí vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A).
:
P.I. A, lélie. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I. A, lélie. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.II. B, (#4), s výjimkami P.I. A
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík Lafresnayův
:
P.II. A, plískavice saravacká
:
P.II. A, plískavice běloboká, delfín běloboký Syn.: Leucopleurus acutus
:
P.II. A, plískavice bělonosá, delfín bělonosý, delfín bělohubý
:
P.II. A, plískavice jižní. Syn.: Sagmatias australis
:
P.II. A, plískavice pestrá. Syn.: Sagmatias cruciger
:
P.II. A, plískavice plochočelá, delfín krátkohubý. Syn.: Sagmatias obliquidens
:
P.II. A, plískavice tmavá. Syn.: Lagenorhynchus superciliosus, Sagmatias obscurus
:
P.I. A, klokan kosmatý
:
P.I. A, klokan páskovaný, klokánek pruhovaný
:
P.II. B, chápan. Syn.: Lagothrix lagotricha cana. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chápan vlnatý, opice vlnatá. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chápan. Syn.: Lagothrix lagotricha lugens. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, chápan. Syn.: Lagothrix lagotricha poeppigii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, guanako, huanako, lama divoká. Syn.: Lama guanicoe. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu a o chovu.
:
P.III. 27 členských států, C, žralok nosatý.
:
P.II. B, kolibřík.
:
P.II. B, kolibřík granátový. Mon.t.
:
P.I. A, velevrub.
:
P.I. A/neCITES, velevrub.
:
P.I. A, velevrub.
:
P.I. A, velevrub.
:
P.I. A, velevrub.
:
D §1, langaha listonosá. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D §1, vodnář malý. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
:
D §1, vodnář Hardwickův. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
:
P.I. A, racek reliktní. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, vombat Kreftův. Syns.: Lasiorhinus barnardi, Lasiorhinus gillespiei.
:
P.II. B, latam vlaštovčí, papoušek vlaštovčí. Mon.t.
:
P.I. A, latimérie podivná
:
P.I. A, latimérie
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D §1, lioheterodon madagaskarský. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
:
P.II. B, „černé koráli“. 6 druhů.
:
P.II. B, krajta Albertisova. Syns.: Bothrochilus albertisii, Liasis albertisii, Morelia albertisii
:
P.II. B, krajta.
:
P.II. B, timálie stříbrouchá. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, timálie zlatá, timálie čínská. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, (#4)