Saturday, 13 August 2022, 05:32 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

H

:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, drop bengálský. Syn.: Eupodotis bengalensis. Mon.t. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, vyza malá, kód DAU. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES, a to kaviár z druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 125 g na osobu, v nádobách označených štítkem s kódem bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, vyza velká, kód HUS. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES, a to kaviár z druhů jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 125 g na osobu, v nádobách označených štítkem s kódem bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, korál. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, korál. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Fidži. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#8), vodilka kanadská.
:
P.II. B, vydra skvrnitá. Syn.: Lutra maculicollis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
:
tuleň leopardí. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.I. A, gibon tmavoruký, gibon unko, gibon hnědý. Syn.: Hylobates lar agilis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon malý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon lar, gibon běloruký. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon stříbrný, gibon vaubau. Syn.: Hylobates lar moloch. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon Müllerův. Syn.: Hylobates lar muelleri. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon kápový. Syn.: Hylobates lar pileatus. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibon. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, gibonovití. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), barevné mutanty bez chlorofylu roubované na tuto roubovací podnož, nepodléhají CITES
:
P.II. B, (#4), barevné mutanty bez chlorofylu roubované na tuto roubovací podnož, nepodléhají CITES
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, kolibřík lesní. Mon.t.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D, astrild vločkovaný
:
P.I. A, vorvaňovec anarnak, anarnak zobatý, anarnak. Syn.: Hyperoodon rostratus
:
P.I. A, vorvaňovec plochočelý, anarnak jižní
:
P.I. A, vorvaňovec, anarnak
:
A, dikobraz evropský, dikobraz obecný NEREGISTRUJE SE