Saturday, 13 August 2022, 05:34 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

H

:
P.II. B, koníček. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, koníček. Syn.: Hippocampus elongatus. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II B, koníček. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, koníček. Syns.: Hippocampus biocellatus, Hippocampus dahli, Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus lenis, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus, Hippocampus sexmaculatus. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, koníček. Syn.: Hippocampus novaehollandiae. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, koníček. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, koníček. Syns.: Hippocampus regulus, Hippocampus rosamondae. Při splnění podmínek dle čl. 57 NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č. 100/2008) lze dovézt exempláře specifikované jako „ exempláře osobního nebo rodinného charakteru“ do ES jako neživé ex., a to v max. počtu 4 ex. na osobu bez vývozního a dovozního povolení. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, hroch obojživelný. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Gambie, Nigeru, Nigérie, Sierry Leone a Toga.
:
P.II. B, zévnatka skvrnitá. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Nové Kaledonie, Tonga, Vanuatu a Vietnamu. Dle čl. 57 odst. 5 písm. f) NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č.100/2008) je možné exempláře specifikované jako „osobního nebo rodinného charakteru“ dovézt do ES bez permitů v počtu 3 exemplářů na osobu nepřesahující dohromady celkovou hmotnost 3 kg, kde exemplářem může být jedna neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící poloviny (misky) lastury. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.II. B, zévnatka. Dle čl. 57 odst. 5 písm. f) NK(ES) č. 865/2006 (nov. NK (ES) č.100/2008) je možné exempláře specifikované jako „osobního nebo rodinného charakteru“ dovézt do ES bez permitů v počtu 3 exemplářů na osobu nepřesahující dohromady celkovou hmotnost 3 kg, kde exemplářem může být jedna neporušená lastura, nebo dvě k sobě patřící poloviny (misky) lastury. Rovněž tak dle čl. 58 je lze vyvézt bez výv. povolení.
:
P.I. A, antilopa obrovská
:
P.II. B, pijavka lékařská.
:
P.II. B, pijavka.
:
tuleň pruhovaný. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D §1, vodnářka pruhovaná. (živé a mrtvé exemláře, vč. jakékoli kůže surových i vydělaných)
:
P.II. B, želva. Syns.: Chersine tetradactyla, Testudo areolata, Testudo fasciata, Testudo miniata.
:
P.II. B, želva.
:
P.II. B, želva.
:
P.II. B, želva trpasličí. Syns.: Pseudomopus signatus, Testudo cafra, Testudo juvencella, Testudo signata.
:
P.II. B, želva.
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina. Syn.: Hoodia lugardii, Hoodia macrantha.
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina. Syn.: Stapelia gordonii, Hoodia barklyi, Hoodia burkei, Hoodia longispina.
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina. Syn.: Hoodia delaetiana.
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina. Syn.: Hoodia annulata, Hoodia grandis, Hoodia pillansii.
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina (Queen of the Namib)
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina
:
P.II. B, (#9), léčivá sukulentní rostlina. Syn.: Hoodia foetida.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, skokan tygrovitý. Syn.: Rana tigerinus.
:
P.II. B, korálovec širokohlavý
:
P.III. Nový Zéland, C, pagekon
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)