Saturday, 25 June 2022, 04:41 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

H

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, orel mořský. NEREGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel bělohlavý. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel bělobřichý. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel páskovaný. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel východní, orel kamčatský. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel Sanfordův. REGISTRUJE SE.
:
P.I.II. A, orel. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel jasnohlasý. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, orel madagaskarský. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, luňák bělohlavý, luňák brahmánský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, luňák hvízdavý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
tuleň kuželozubý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
D, ušeň Midasova.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, luňák černoprsý. Mon.t. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, lemur zlatý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, lemur šedý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, lemur. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, amazónek rezavolící, papoušek amazónek. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech zemí.
:
P.II. B, amazónek modrokřídlý, papoušek fuertesův. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Kolumbie.
:
P.II. B, amazónek černokřídlý, papoušek modrohlavý
:
P.II. B, amazónek červenolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody ze všech zemí.
:
P.II. B, amazónek, papoušek
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, (#4)
:
D, §3, ďáblův spár, harpagofyt
:
P.II. B, luňák hnědobřichý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, luňák šedobřichý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, harpya, harpyje pralesní. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, orlokáně korunkatá. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orlokáně samotářská. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, orel harpyjový. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Indonésie a PapuyNové Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), (barevný mutant bez chlorofylu, roubovaný na roubovací podnož Harrisia „Jusbertii“ nepodléhá CITES)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, uměle vypěstovaný hybrid a/nebo kultivar nepodléhá CITES
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, medvěd malajský, biruang. Syn.: Ursus malayanus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík růžkatý. Mon.t. Syn.: Heliactin cornuta
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, (#4)