Saturday, 13 August 2022, 05:21 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

F

:
P.II. B, papoušíček brýlatý, papoušíček modrooký. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, papoušíček modravý, papoušíček mexický. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, papoušíček vrabčí, papoušíček zelenohřbetý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, papoušíček modrokřídlý, papoušíček Sclaterův, papoušíček černozobý
:
P.II. B, papoušíček
:
P.II. B, papoušíček žlutolící. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, papoušíček modrohřbetý, papoušíček modrokřídlý. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, fanaloka. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, fregatka Andrewsova. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“, houbovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo angeli. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo antimena. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo balteatus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo belalandaensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo bifidus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon třípruhý. Syn.: Chamaeleo campani. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon moronský. Syn.: Chamaeleo cephalolepis.
:
P.II. B, chameleon Labordův. Syn.: Chamaeleo labordi. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon kobercový. Syn.: Chamaeleo lateralis.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo minor. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo monoceras. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon obrovský. Syn.: Chamaeleo oustaleti.
:
P.II. B, chameleon pardálí. Syn.: Chamaeleo pardalis. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, chameleon Petterův. Syn.: Chamaeleo petteri. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon Pollenův. Syn.: Chamaeleo polleni.
:
P.II. B, chameleon, Syn.: Chamaeleo rhinoceratus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon (Dříve řazen jako podrod do rodu Chamaeleo)
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo tuzetae. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo verrucosus.
:
P.II. B, chameleon. Syn.: Chamaeleo willsii. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.I. A, velevrub.
:
P.I. A, velevrub.