Saturday, 13 August 2022, 04:30 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

E

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, osel africký. Nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako Equus asinus, která není předmětem tohoto nařízení.
:
P.I. A, zebra Grévyho, zebra habešská
:
P.I.II. A, osel asijský, poloosel, poloosel asijský. Syn.: Equus onager
:
P.I. A, džigetaj
:
P.I. A, khur. Syns.: Equus khur, Equus onager khur
:
P.II. A, kiang. Syn.: Equus hemionus kiang
:
P.I. A, kůň Převalského, kůň obecný asijský, kertag. Syns.: Equus caballus przewalskii, Equus ferus przewalskii
:
P.I.II. AB, zebra.
:
P.II. B, zebra Hartmannové. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Angoly.
:
P.I. A, zebra kapská
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, kareta pravá. Syns.: Caretta rostrata, Caretta squamosa, Chelone imbricata, Chelonia pseudocaretta, Chelonia pseudomydas, Chelonia radiata, Eretmochelys squamata, Onychochelys kraussi, Testudo imbricata. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
tuleň vousatý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, pakorál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, tereka madagaskarská. Syn.: Podocnemis madagascariensis. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, kočkodan husarský, opice husarská. Syn.: Cercopithecus patas. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, jestřáb kaštanovohřbetý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, jestřáb světlehlavý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Austrálie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, jestřáb. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
D, amadina červenouchá
:
D, amadina zelenočelá
:
P.II. B, hroznýšek pestrý (ssp. colubrinus, loveridgei). Syn.: Gongylophis colubrinus. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie.
:
P.II. B, hroznýšek. Syns.: Cusoria elegans, Eryx jaculus czarewskii.
:
P.II. A, hroznýšek turecký. Syns.: Anguis cerastes, Anguis jaculus, Boa turcica, Eryx cerastes, Eryx familiaris, Eryx johnii persicus, Eryx persicus, Eryx turcicus, Tortrix eryx.
:
P.II. B, hroznýšek. Syn.: Eryx fodiens.
:
P.II. B, hroznýšek. Syns.: Boa anguiformis, Boa johnii, Clothonia anguiformis, Clothonia johnii, Eryx maculatus, Tortrix eryx indicus.
:
P.II. B, hroznýšek pouštní. Syns.: Anguis helluo, Anguis miliaris, Eryx jaculus miliaris, Eryx rickmersi, Eryx tataricus bogdanovi, Eryx tataricus helluo
:
P.II. B, hroznýšek
:
P.II. AB, hroznýš.
:
P.II. B, hroznýšek tatarský. Syns.: Boa tatarica, Eryx speciosus.
:
P.I. A, plejtvákovec šedý, velryba šedá, plejtvák šedý. Mon.t. Syns.: Eschrichtius gibbosus, Eschrichtius glaucus.
:
P.I. A, . Syn.: Coryphanta minima. (Původně zahrnut do Escobaria sneedii)