Saturday, 13 August 2022, 04:56 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

D

:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates hrbolkatý
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates venezuelský
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates drobný.
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates.
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates. Pozastavený dovoz z volné přírody pro všechny exempláře z Peru.
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates. Pozastavený dovoz z volné přírody pro všechny exempláře z Peru.
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, pralesnička, dendrobates
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Vietnamu.
:
P.I. A. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Laosu.
:
P.II. B, s výjimkou P.I. A, (#4)
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Vietnamu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, husička stromová, kachna stromová. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.III. Honduras, C, husička podzimní, kachna podzimní
:
P.III. Honduras, C, husička dvoubarvá. Syn.: Dendrocygna fulva
:
P.II. B, tana černoocasá, tana bornejská
:
P.II. B, tana tenkoocasá. Syn.: Hylogalea murina
:
P.II. B, tana
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
D, klokan Doriův