Saturday, 13 August 2022, 05:16 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

D

:
D, klokan Goofellowův
:
P.II. B, klokan hnědý
:
D, klokan Matscheiův
:
D, klokan překrásný
:
D, klokan Seriův
:
P.II. B klokan medvědí, klokan medvědovitý, klokan stromový
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, dlouhohlávka mexická. Syns.: Dermatemys abnormis, Dermatemys salvinii, Emys berardii, Emys dermatemys, Limnochelone micrura.
:
P.I. A, kožatka velká. Syns.: Chelonias lutaria, Dermatochelys porcata, Sphargis angusta, Sphargis coriacea, Sphargis mercurialis, Testudo arcuata, Testudo coriacea, Testudo lyra, Testudo tuberculata. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, amazoňan vějířový, papoušek vějířový. Mon.t. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru a Surinamu.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, nosorožec sumaterský. Syn.: Didermoceros sumatrensis. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, nosorožec dvourohý, nosorožec černý. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), kapradiny stromové, diksonie (Pouze populace z amerického kontinentu)
:
P.II. B, (#4), kapradiny stromové, diksonie (Pouze populace z amerického kontinentu)
:
P.II. B, (#4), kapradiny stromové, diksonie (Pouze populace z amerického kontinentu)
:
P.II. B, (#4), kapradiny stromové, diksonie (Pouze populace na americkém kontinentu žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny: včetně druhů Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana a D. stuebelii)
:
P.II. B, (#4), kapradiny stromové, diksonie (Pouze populace z amerického kontinentu)
:
včetně Lophosoriaceae, Syn.: Culcitaceae
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4) Výskyt: Madagaskar. Zahrnuje rody: Alluaudia (5 6 sp.), Alluaudiopsis ( 2 sp.), Decaria (1 sp. D. madagascareinsis), Didierea (2 sp.) alluadie a didiereje
:
D, holub zejkozobý
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), mucholapka podivná, Venušina past
:
P.II. B, (#4), dión (13 spp.). U všech druhů patřících do čeledi Zamiaceae je pozastaven dovoz ex. z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, Psittaciformes (papoušci), Psittacidae (papouškovití) ara červenoramenný, ara Hahnův. Syn.: Ara nobilis.
:
P.II. B, (#4), smldinec. Syn.: Dioscorea nepalensis.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, rajka
:
P.II. B, „tvrdé koráli“, mozkovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)