Tuesday, 6 December 2022, 07:34 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

C

:
P.I. A, leguán
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, labuť černokrká. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík
:
P.II. B, rifovník žebrovitý. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, rifovník. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, mampalon. Syn.: Cynogale lowei. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Brunei, Číny, Indonésie, Malajsie a Thajska.
:
P.I. A, psoun Merriamův, psoun mexický
:
D, čolek žlutobřichý
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, lejsek Rueckův, lejsek medanský. Syns.: Muscicapa ruecki, Niltava ruecki
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B
:
P.II. B
:
P.I.II. AB, . Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.II. A, střevíčník pantoflíček. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Číny, Japonska, Korejské lidově demokratické republiky a Jižní Korea.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Jižní Korea a Rusko.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Číny.
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Číny.
:
P.I. A. Syn.: Phragmipedium spp.
:
P.II. B, velevrub. Syns.: Dysnomia torulosa rangiana, Epioblasma rangiana.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, gekon. Syn.: Nactus serpensinsula.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
čepcol hřebenatý. Výrobky z tuleňů. (Dle nařízení Rady (ES) č. 1007/2009 se tuleni rozumí všechny druhy ploutvonožců.) Do EU je zakázán dovoz a tranzit výrobků z tuleňů pro obchodní účely, viz §19 zák. 100/2004Sb. Uvést na trh je možné pouze: 1. produkty z tuleňů získané při tradičních lovech inuitských a jiných původních společenství, 2. produkty z tuleňů pocházející z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Dále je možný nekomerční dovoz výrobků z tuleňů výhradně pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.
:
P.II. B, (#4)