Saturday, 13 August 2022, 06:03 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

C

:
P.II. B, kakadu havraní
:
P.II. B, kakadu bělouchý
:
P.II. B, kakadu černý
:
P.II. B, kakadu hnědohlavý
:
P.II. B, kakadu krátkozobý
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, datel císařský. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kolibřík, včetně dříve samostatného rodu Phaechroa
:
P.II. B, hroznýš, kandoia smrtonošovitá. Syns.: Enygrus asper, Erebophis asper.
:
P.II. B, hroznýš. Syns.: Boa australis, Enygrus australis, Enygrus bibroni.
:
P.II. B, hroznýš, kandoia kýlnatá. Syns.: Boa carinata, Candoia paulsoni, Candoia superciliosa, Enygrus carinatus, Enygrus superciliosus.
:
P.II. B, hroznýš.
:
P.III. Indie, C, šakal obecný, vlk šakalovitý. Syn.: Thos aureus.
:
kojot. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.I.II. AB, vlk obecný. Poddruhy: Canis lupus rufus, Canis lupus niger a Canis lupus lycaon někdy uváděny jako druhy Canis rufus, (Canis rufus rufus, Canis rufus gregoryi, Canis rufus floridanus - p.e.), Canis niger, Canis lycaon. P.I. A, pouze populace z Bhútánu, Indie, Nepálu, Pákistánu, všechny ostatní populace jsou v P.II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako Canis lupus familiaris a Canis lupus dingo, syn.: Canis dingo a jsou neCITES. EU: všechny populace jsou v příl. A(!), kromě populací ze Španělska na sever od Duero a z Řecka na sever od 39. rovnoběžky, které jsou v příl. B. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Kyrgyzstánu, Turecka a Běloruska. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Bulharska, Číny, Kanady, České republiky, Grónska, Jordánska, Korejské republiky, Libanonu, Mexika, Moldavska, Norska, Pákistánu, Polska, Rumunska, Ruské federace, Slovenska, Slovinska, Turecka a USA. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE.
:
A, vlček etiopský, liška habešská
:
P.II. B, korál. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, velryba malá, velrybka malá. Mon.t.
:
P.I. A, koza šrouborohá. Pozastavený dovoz loveckých trofejí ex. z volné přírody z Uzbekistánu.
:
P.I. A, serau čínský
:
P.I. A, serau červený
:
P.I. A, serau velký, s. sumaterský, serov. Syn.: Naemorhedus sumatraensis
:
P.I. A, serau himalájský
:
P.I. A, králík štětinatý
:
P.I.II. AB, karakal, rys karakal, rys stepní, rys severoamerický, rys pouštní. Syns.: Felis caracal, Lynx caracal. Pouze populace v Asii je v příl. P.I. A, ostatní jsou řazeny do P.II. B. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, karančo jižní. Syn.: Polyborus plancus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, karančo. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, žralok bílý
:
D, zvonek černohlavý
:
D, čížek černý
:
P.I. A, čížek ohnivý. (Původně zahrnut do rodu Spinus). NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, čížek Yarellův, čížek žlutolící (Původně zahrnut do rodu Spinus)
:
P.I. A, kareta obecná. Syns.. Caouana elongata, Caretta atra, Caretta gigas, Caretta nasuta, Chelonia pelasgorum, Testudo caouana, Testudo caretta, Testudo cephalo, Testudo nasicornis, Thalassochelys caretta, Thalassochelys corticata. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, karetka novoguinejská
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), aji, cagui, almendrillo (dřevina)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.I. A, hroznýšovka maskarénská. Syns.: Boa dussumieri, Leptoboa dussumieri.
:
P.II. B, (#4)
:
bobr kanadský. Regulovaná kožešina. Kožešiny z volně žijících ex. a výrobky z nich smí být dováženy jen z Kanady, Mexika, USA. Nevyžaduje se písemný záznam o obchodu nebo chovu.
:
P.I. A, pekari Wagnerův
:
P.II. B, turbinatka. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Indonésie, kromě ex. pěstovaných v moři (marikultura) přichycených k umělému substrátu. Pozastavený dovoz všech exemplářů z volné přírody ze Šalamounových ostrovů. Monotypický rod. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES. Monotypický rod.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kočka bornejská. Syn.: Pardofelis badia. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.I. A, kočka Temminckova. Syn.: Felis temminckii. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.