Monday, 26 September 2022, 11:00 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

B

:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Nepál, C, buvol arni, arni indický. Syn.: Bubalus bubalis - starší syn., nyní se používá pro domestifikovaného buvola domácího (buvol indický) není v Cites
:
P.I. A, anoa. Syn.: Anoa depressicornis
:
P.I. A, tamarau, arni tamarau, buvol mindorský. Syn.: Anoa mindorensis
:
P.I. A, anoa horský. Syn.: Anoa quarlesi
:
P.II. B, výr skvrnitý, výr africký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výr bledý. Syn.: Bubo bubo ascalaphus. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, sova rybářská, sova rybí, ketupa Blakistonova. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Číny, Japonska a Ruska. Syn.: Ketupa blakistoni. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, výr velký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
:
P.II. B, výr
:
P.II. B, výr bělavý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výr filipínský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Filipín. Syn.: Pseudoptynx philippensis. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výr guinejský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. AB, výr. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, výr usambarský. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Tanzanie. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
A, volavka rusohlavá. REGISTRUJE SE. Syn.: Ardeola ibis
:
P.I. A, dvojzoborožec žlutozobý. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, dvojzoborožec hnědavý
:
P.II. B, dvojzoborožec velký. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Thajska.
:
P.I. II. AB, dvojzoborožec.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, takin
:
P.I. A, ropucha zlatá, monteverdeská
:
P.I. A, ropucha pestrá
:
P.II. B, jeřáb bradavičnatý. Mon.t. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Jižní Afriky a Tanzanie. Syn.: Grus bugeranus, Grus carunculatus
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#11), (strom), jiné názvy: Palo Santo, Paraguay lignum vitae, Guyra Paraguay
:
P.I. A, gibon hulok, gibon šedý. Syn.: Hylobates hoolock. REGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.III. Guatemala, C, dytík pruhovaný
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, káně černokrká. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně, káněc východní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně, káněc světlobřichý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně kobylčí, káněc sarančí. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně, káněc. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně, káněc bělooký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně černá . Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, káně lesní. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
:
P.II. B, káně galapážská. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Ekvádoru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně stepní
:
P.II. A, káně rousná. NEREGISTRUJE SE. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně lesklá. Syns.: Asturina nitida, Asturina plagiata.
:
P.II. B, káně západní. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Peru. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, káně dominikánská. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Dominikánské republiky a Haiti. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, káně bělochvostá. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. REGISTRUJE SE.