Tuesday, 6 December 2022, 08:29 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

B

:
P.II. B, papoušíček, aymara
:
D, mločík palmový
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, hroznýšovka kýlnatá. Syns.: Bolyeria pseudoeryx, Eryx multocarinata, Platygaster multocarinatus, Tortrix pseudoeryx
:
P.II. AB, hroznýšovkovití. Zahrnuje 2 rody: Bolyeria, Casarea.
:
D, brkoslav japonský
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, tur gaur, gaur indický (s výjimkou domestikované formy uváděné jako Bos frontalis gajal domácí). Syns.: Bibos gaurus, Bos frontalis
:
P.I. A, jak divoký. Syn.: Bos grunniens. Exempláře domestikovaných forem nepodléhají CITES (domestikovaná forma je uváděná jako Bos grunniensis)
:
P.I. A, kuprej, patur kouprey. Syn.: Novibos sauveli
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, krajta. Mon.t. Syn.: Morelia boa.
:
P.II. B, krajta.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.
:
P.II. B, (#4), bowenie pilovitá. Pozastaven dovoz z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4), bowenie obdivuhodná. Pozastaven dovoz z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4), bowenie. Zahrnuje 2 druhy cykasů, výskyt: Austrálie (Queensland). Bowenie jsou opylovány nosatci (brouky) rodu Miltotranes. Pozastaven dovoz z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, leguán fidžský. Syn.: Brachylophus brevicephalus.
:
P.I. A, leguán
:
P.I. A, leguán
:
P.II. B, sklípkan. Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Nikaragui. Syn.: Euathlus albopilosus, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syn.: Euathlus angustus, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: Eurypelma aureoceps, Euathlus aureoceps, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: Eurypelma embrithes, Euathlus embrithes, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: Mygale emilia, Eurypelma emilia, Euathlus emilia, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: Eurypelma epicureana, Euathlus epicureanus, Dugesiella epicureana, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syn.: Euathlus fossorius, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan., Syn.: Brachypelmides klaasi, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syn.: Brachypelmides ruhnaui, rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.
:
P.II. B, sklípkan Smithův. Syns.: rodové Brachypelmides, Euathlus, Eurypelma, Mygale.