Saturday, 13 August 2022, 05:56 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

A

:
P.II. B, drop kori, drop faferský
:
P.I. A, drop černohlavý. Syn.: Choriotis nigriceps. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, argus okatý, bažant argus
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A. Zahrnuje rodová synonyma Neogomesia, Roseocactus.
:
P.I. A
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
D,
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
D, §3, prha chlumní
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, pižmovka bělokřídlá. Syn.: Cairina scutulata, Anas asacornis scutulata. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, kalous etiopský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kalous africký, kalous jednobarvý. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Guiney. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, kalous pustovka. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
:
P.II. B, kalous madagaskarský. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. A, kalous ušatý. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu. NEREGISTRUJE SE
:
P.II. AB, kalous. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, kalous aztécký. Vyžaduje se na živé i neživé ex. písemný záznam o obchodu, příp. o chovu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, kožnatka ganžská. Syns.: Aspilus gataghol, Trionyx gangeticus. REGISTRUJE SE
:
P.I. A, kožnatka hnědá. Syns.: Trionyx bellii, Trionyx buchanani, Trionyx hurum, Trionyx ocellatus, Trionyx sewaare. REGISTRUJE SE
:
P.I. A, kožnatka tmavá. Syn.: Trionyx nigricans. REGISTRUJE SE
:
P.II. B, krajta černohlavá.
:
P.II. B, krajta hnědohlavá. Syns.: Aspidites collaris, Aspidites melanocephalus ramsayi.
:
P.II. B, krajta.
:
rak říční dle § 18 zákona č. 100/2004 Sb, v platném znění při vývozu z ČR je nutné vývozní povolení (příloha č. 5 vyhlášky). Dle odst. 2 § 18 platí pro tyto jedince při jejich vývozu obdobná úprava jako pro exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím (příloha A). Syn.: Astacus fluviatilis.
:
P.II. B, „černé koráli“.
:
P.II. B, „tvrdé koráli“. Fosílie, písek (do 2 mm) a fragmenty 2-30 mm nejsou subjektem CITES.