Saturday, 13 August 2022, 06:13 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A, Syn.: Phragmipedium longifolium.
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A, Syn.: Phragmipedium boissierianum.
:
P.I. A, Syn.: Phragmipedium longifolium.
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A, Syn.: Phragmipedium klotzschianum.
:
P.I. A
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A
:
P.I. A. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
neCITES
:
P.I. A, (dřevina)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (nezahrnuje Picrorhiza scrophulariiflora) (#2)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.III. Ruská federace, C, (#5), borovice korejská.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), trebol, macawood, granadillo.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)