Saturday, 13 August 2022, 05:31 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, tento rod již není v NK a v úmluvě CITES
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, („vánoční kaktus“) uměle vypěstovaný hybrid a/nebo kultivar nepodléhá CITES
:
neCITES, („vánoční kaktus“) uměle vypěstovaný hybrid a/nebo kultivar nepodléhá CITES
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, („vánoční kaktus“) uměle vypěstované kultivary nepodléhají CITES
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, („vánoční kaktus“) uměle vypěstovaný hybrid a/nebo kultivar nepodléhá CITES
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
neCITES, uměle vypěstovaný hybrid a/nebo kultivar nepodléhá CITES
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. A, švihlík letní. Semenáčkové nebo tkáňové kultury zíkané in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a přepravované ve sterilních nádobách nepodléhají CITES.
:
P.I.II. AB, 2 rody a 3 druhy Bowenia (2 druhy CITES II/B) a Stangeria (1 druh mon.t. S. eriopus CITES I/A), stangeriovité. Pozastaven dovoz všech druhů z této čeledi a všech exemplářů z volné přírody z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.
:
P.II. B, (#4)
:
P.II. B, (#4), . Pozastavený dovoz ex. z volné přírody z Lichtenštejnska a Švýcarska.
:
P.II. B, (#4)
:
P.I. A, stangerie plstnatá. Syns.: Lomaria eriopus, Lomaria lagopus, Stangeria katzeri, Stangeria paradoxa, Stangeria schizodon. Mon.t. Pozastaven dovoz z Madagaskaru, Mosambiku a Vietnamu.