Saturday, 25 June 2022, 03:35 AM

Site: Kurz - Prosazování úmluvy CITES
Course: Kurz - Prosazování úmluvy CITES (CITES)
Glossary: Slovník chráněných druhů CITES

ANATIDAE (KACHNOVITÍ)

:
P.I. A, kachna laysanská. Syn.: Anas platyrhynchos laysanensis. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
D, kachna madagaskarská
:
P.I. A, čírka campbellská. REGISTRUJE SE.
:
A, čírka modrá. Syn.: Querquedula querquedula. NEREGISTRUJE SE. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení). Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, pižmovka bělokřídlá. Syn.: Cairina scutulata, Anas asacornis scutulata. REGISTRUJE SE.
:
A, polák madagaskarský. REGISTRUJE SE.
:
A, polák malý. Syn.: Nyroca nyroca. NEREGISTRUJE SE. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení). Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, berneška velká aleutská. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, berneška rudokrká. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, berneška havajská NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.III. Honduras, C, pižmovka velká, kachna pižmová
:
P.II. B, labuť koskoroba. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, labuť černokrká. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, husička stromová, kachna stromová. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.III. Honduras, C, husička podzimní, kachna podzimní
:
P.III. Honduras, C, husička dvoubarvá. Syn.: Dendrocygna fulva
:
A, morčák paranský. REGISTRUJE SE.
:
B, kachnice kaštanová. Pozastavený dovoz živých exemplářů ze všech států.
:
P.II. A, kachnice bělohlavá. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, p.e. kachna růžovohlavá. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, pižmovka hřebenatá, kachna hřebenatá. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
A, husice chocholatá. REGISTRUJE SE.

ANGUIDAE (SLEPÝŠOVITÍ)

:
D, aligátorec

ANGUILLIDAE (ÚHOŘOVITÍ)

:
P.II. B, úhoř říční

ANGUILLIFORMES (HOLOBŘIŠÍ)

:
P.II. B, úhoř říční

ANNELIDA (KROUŽKOVCI)

:
P.II. B, pijavka lékařská.
:
P.II. B, pijavka.

ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ)

:
P.I. A, kachna auklandská, kachna hnědá, čírka auklandská, čírka hnědá. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, kachna černoskvrnná, kachna Bernierova, čírka černoskvrnná. Pozastavený dovoz všech ex. z volné přírody z Madagaskaru.
:
P.I. A, čírka novozélandská. REGISTRUJE SE.
:
P.II. B, čírka dvouskvrnná, čírka východoindická (východosibiřská), čírka sibiřská
:
P.I. A, kachna laysanská. Syn.: Anas platyrhynchos laysanensis. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
D, kachna madagaskarská
:
P.I. A, čírka campbellská. REGISTRUJE SE.
:
A, čírka modrá. Syn.: Querquedula querquedula. NEREGISTRUJE SE. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení). Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, pižmovka bělokřídlá. Syn.: Cairina scutulata, Anas asacornis scutulata. REGISTRUJE SE.
:
A, polák madagaskarský. REGISTRUJE SE.
:
A, polák malý. Syn.: Nyroca nyroca. NEREGISTRUJE SE. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení). Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, berneška velká aleutská. REGISTRUJE SE.
:
P.II. A, berneška rudokrká. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.I. A, berneška havajská NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.III. Honduras, C, pižmovka velká, kachna pižmová
:
P.II. B, labuť koskoroba. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, labuť černokrká. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.II. B, husička stromová, kachna stromová. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.
:
P.III. Honduras, C, husička podzimní, kachna podzimní
:
P.III. Honduras, C, husička dvoubarvá. Syn.: Dendrocygna fulva
:
A, morčák paranský. REGISTRUJE SE.
:
B, kachnice kaštanová. Pozastavený dovoz živých exemplářů ze všech států.
:
P.II. A, kachnice bělohlavá. NEREGISTRUJE SE, je-li narozený a odchovaný v zajetí. U odchovaných exemplářů a jejich kříženců není zakázán nákup a prodej, není nutná výjimka k obchod. činnostem ani žádné jiné potvrzení. Nevyžaduje se povinnost vést písemné záznamy o obchodu a o chovu.